Heidi Larssen

Tidligere roller:

Personlig sekretær (H)

for statsråd Thomassen, Petter

Næringsdepartementet (av 1988) - Jan P. Syses regjering

23.10.1989–03.11.1990

Personlig sekretær (H)

for statsråd Sellæg, Wenche Frogn

Justis- og politidepartementet - Kåre Willochs regjering

14.10.1985–09.05.1986