Historisk arkiv

Statsminister Gro Harlem Brundtland

Kong Olav Vs trontale 1981-1982 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland I

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs trontale 1981-1982 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 126. ordentlige Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Kari Gjesteby.
Stortinget, 9. oktober 1981.

Kilde: www.stortinget.no