Arvid Johanson

Tidligere roller:

Olje- og energiminister (A)

Olje- og energidepartementet (av 1978) - Gro Harlem Brundtlands første regjering

04.02.1981–14.10.1981

Olje- og energiminister (A)

Olje- og energidepartementet (av 1978) - Odvar Nordlis regjering

03.10.1980–04.02.1981