Kjølv Egeland

Tidligere roller:

Kirke- og undervisningsminister (A)

Kirke- og undervisningsdepartementet - Odvar Nordlis regjering

15.01.1976–08.10.1979