Aksel Kloster

Tidligere roller:

Personlig sekretær (A)

for statsråd Gjerde, Bjartmar

Olje- og energidepartementet (av 1978) - Odvar Nordlis regjering

25.01.1978–14.10.1979