Jan Terjer Hanssen

Tidligere roller:

Personlig sekretær (A)

for statsråd Ryste, Ruth Anlaug

Sosialdepartementet (av 1916) - Odvar Nordlis regjering

20.06.1977–30.09.1977