Historisk arkiv

Statsminister Odvar Nordli

Kong Olav Vs trontale 1980-1981 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nordli

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs trontale 1980-1981 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 125. ordentlige Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Einar Førde.
Stortinget, 2. oktober 1980.

Kilde: www.stortinget.no