Sven Oftedal

Tidligere roller:

Sosialminister - permisjon (A)

Sosialdepartementet (av 1916) - Einar Gerhardsens andre regjering

18.05.1948–23.06.1948

I embetet til sin død 23.06.1948.

Sosialminister (A)

Sosialdepartementet (av 1916) - Einar Gerhardsens andre regjering

05.11.1945–23.06.1948

Sosialminister (A)

Sosialdepartementet (av 1916) - Einar Gerhardsens første regjering

25.06.1945–05.11.1945