Trygve Utheim

Tidligere roller:

Sosialminister (V)

Sosialdepartementet (av 1916) - Johan Mowinckels tredje regjering

28.10.1933–20.03.1935