Ole Nikolai Ingebrigtsen Strømme

Tidligere roller:

Sosialminister (V)

Sosialdepartementet (av 1916) - Johan Mowinckels tredje regjering

03.03.1933–28.10.1933