Jørgen Gunnarsson Løvland

Tidligere roller:

Kirke- og undervisningsminister (V)

Kirke- og undervisningsdepartementet - Gunnar Knudsens andre regjering

26.10.1915–21.06.1920

Statsminister og utenriksminister (V)

Utenriksdepartementet - Jørgen Løvlands regjering

23.10.1907–19.03.1908

Etter at ansvaret som Norges statsminister i juli 1873 ble overført fra Stockholm til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo), hadde statsministerembetet i Stockholm fram til det ble opphevet i juni 1905, rang etter statsministerembetet i Kristiania. Hovedregelen var nå at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Ordningen tok først slutt i oktober 1939, da statsminister Johan Nygaardsvold ble fritatt fra å være sjef for Arbeidsdepartementet. Fra da ble statsministerens sekretariat omtalt som Statsministerens kontor.

Utenriksminister (V)

Utenriksdepartementet - Christian Michelsens regjering

27.11.1905–23.10.1907

01.12.1905 ble Utenriksdepartementet opprettet, ved Handelsdepartementets utenriksavdeling ble skilt ut. Avdelingen hadde siden 07.06.1905 fungert som utenriksdepartement.

Statsminister for utenrikssaker (V)

Handelsdepartementet (av 1903) - Christian Michelsens regjering

07.06.1905–27.11.1905

Statsminister i Stockholm (V)

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Christian Michelsens regjering

11.03.1905–07.06.1905

<p>Embetet som Norges statsminister var plassert ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm fra desember 1814 til ansvaret i juli 1873 ble overført til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo). Hovedregelen fra da var at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Fra juli 1873 til unionsoppløsningen i juni 1905 hadde statsministerembetet i Stockholm rang etter statsministerembetet i Kristiania.</p><p> Jørgen Løvland var den siste innehaveren av embetet som norsk statsminister i Stockholm, fra 11.03.1905 til 07.06.1905. I perioden 07.06.1905-27.11.1905 var han statsminister for utenrikssaker, med Handelsdepartementets utenriksavdeling som sekretariat. I perioden 27.11.1905-23.10.1907 var han utenriksminister, fra 01.12.1905 med det nyopprettede Utenriksdepartementet som sekretariat.</p>

Arbeidsminister (V)

Arbeidsdepartementet (av 1885) - Otto Blehrs første regjering

21.04.1902–22.10.1903

Arbeidsminister (V)

Arbeidsdepartementet (av 1885) - Johannes Steens andre regjering

05.06.1900–21.04.1902

Statsråd i Stockholm (V)

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Johannes Steens andre regjering

29.04.1899–05.06.1900

Arbeidsminister (V)

Arbeidsdepartementet (av 1885) - Johannes Steens andre regjering

17.02.1898–01.03.1899