Jørgen Løvlands regjering

23. oktober 1907–19. mars 1908

Venstre (V)

Jørgen Løvlands regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 28. oktober 1907, med virkning fra samme tidspunkt. Den var en rekonstruering av Christian Michelsens regjering, etter at statsminister Michelsen hadde søkt avskjed av helsemessige grunner.

I statsråd 14. mars 1908 søkte Jørgen Løvlands regjering avskjed, etter at den hadde fått negativt flertall mot seg i trontaledebatten i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 18. mars 1908, med virkning fra 19. mars 1908 kl. 10.30. Samtidig ble Gunnar Knudsens (første) regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

 Antall regjeringsmedlemmer:

28.10.1907  8
19.03.1908 8


Statsminister
Løvland, Jørgen Gunnarsson, utenriksminister. Statsminister og utenriksminister. (V)


Utenriksminister
Løvland, Jørgen Gunnarsson, utenriksminister. Statsminister og utenriksminister. (V)


Statsråder
Arctander, Sofus Anton Birger, statsråd. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet. (V)

Berge, Abraham Theodor, statsråd. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet. (V)

Aarrestad, Sven, statsråd. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet og Revisjonsdepartementet. (V)

Brunchorst, Jørgen, statsråd. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet. (Uavh.)

Dawes, Karl Friedrich Griffin, kommandør. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. (V)

Bredal, Johan Olaf, høyesterettsadvokat. Statsråd og sjef for Justisdepartementet. (uavh. liberal)

Halvorsen, Johan Magnus, kjøpmann. Statsråd og sjef for Finansdepartementet. (MV)


Statsrådsbevegelser i Løvlands regjering 1907-1908:

  

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
    Ingen Ingen


Statssekretær
Hesselberg, Nils Otto
, statssekretær.

 

I statsråd 14. mars 1908 søkte regjeringen Jørgen Løvland avskjed, etter at regjeringen hadde fått negativt flertall mot seg i trontaledebatten i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 18. mars 1908, med virkning fra 19. mars 1908 kl. 10.30. Samtidig ble Gunnar Knudsens (første) regjering utnevnt, med virkning fra 19. mars 1908 kl. 10.30.

Til toppen