Jørgen Løvlands regjering

23. oktober 1907–19. mars 1908

Venstre (V)

Jørgen Løvlands regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 28. oktober 1907, med virkning fra samme tidspunkt. Den var en rekonstruering av Christian Michelsens regjering, etter at statsminister Michelsen hadde søkt avskjed av helsemessige grunner.

I statsråd 14. mars 1908 søkte Jørgen Løvlands regjering avskjed, etter at den hadde fått negativt flertall mot seg i trontaledebatten i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 18. mars 1908, med virkning fra 19. mars 1908 kl. 10.30. Samtidig ble Gunnar Knudsens (første) regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Statssekretær Nils Otto Hesselberg

Om regjeringen

Statsminister:
Jørgen Gunnarsson Løvland (V)
Parlamentarisk grunnlag:
Ettpartiregjering
Fratredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Venstre (V), Det Moderate Venstre (MODVNSTR) og Frisinnede Venstre (FRIVNSTR)

Regjeringspolitikere