Historisk arkiv

Statsminister Jørgen Løvland

Innlegg i trontaledebatten 1908

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg i trontaledebatten 1908.
Stortinget, 13. mars 1908.

Kilde: www.stortinget.no