Sofus Arctander

Tidligere roller:

Handelsminister (FRIVNSTR)

Handelsdepartementet (av 1905) - Wollert Konows (S.B.) regjering

02.02.1910–11.06.1910

Handelsminister (FRIVNSTR)

Handelsdepartementet (av 1905) - Jørgen Løvlands regjering

23.10.1907–19.03.1908

Handelsminister (FRIVNSTR)

Handelsdepartementet (av 1905) - Christian Michelsens regjering

01.12.1905–23.10.1907

01.12.1905 fikk Handelsdepartementet (av 1903) sitt fulle navn forenklet fra Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri, til Departementet for handel, sjøfart og industri). Samtidig ble Utenriksdepartementet opprettet.

Handelsminister - også konstituert statsminister 31.08.1905-23.09.1905 (FRIVNSTR)

Handelsdepartementet (av 1903) - Christian Michelsens regjering

11.03.1905–01.12.1905

Konstituert statsminister i Kristiania under statsminister Michelsens opphold i Karlstad på grunn av forhandlingene i Karlstad om oppløsning av den svensk-norske personalunionen.

Indreminister (FRIVNSTR)

Indredepartementet - Johan Sverdrups regjering

15.08.1886–17.02.1888

Statsråd i Stockholm (FRIVNSTR)

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Johan Sverdrups regjering

15.08.1885–15.08.1886

Indreminister (FRIVNSTR)

Indredepartementet - Johan Sverdrups regjering

26.06.1884–15.08.1885