Christian Michelsens regjering

11. mars 1905–23. oktober 1907

Venstre (V) og Høyre (H)

Christian Michelsens regjering ble utnevnt av kronprinsregent Gustaf i statsråd 11. mars 1905, med virkning fra samme dag kl. 12.00. Den overtok etter Francis Hagerups andre regjering, på grunn av intern uenighet om statsminister Hagerups forhandlingslinje i unionsspørsmålet.

I norsk statsråd på Stockholms slott 27. mai 1905 leverte statsminister Jørgen Løvland regjeringen Christian Michelsens avskjedssøknad til kong Oscar II. Grunnen var at kongen hadde nektet å sanksjonere loven om eget norsk konsulatvesen. Kongen nektet nå å bifalle regjeringens avskjedsøknad, da han ikke så noen mulighet til å utnevne en ny norsk regjering. Løvland fastholdt regjeringens avskjedssøknad.

I stortingsmøte 7. juni 1905 meldte statsminister Michelsen at regjeringen nedla sine embeter. Stortinget bemyndiget Statsrådets medlemmer til inntil videre å utøve den myndighet som kongen er tillagt etter norsk lov, med de endringer som fulgte av at personalunionen med Sverige var oppløst ved at kongen hadde opphørt å fungere som norsk monark.

Ved folkeavstemning 13. august 1905 ble Stortingets og regjeringens politikk for oppløsning av unionen med Sverige godkjent. 26. oktober 1905 undertegnet kong Oscar II loven om oppløsning av personalunionen mellom Sverige og Norge, samtidig som han fraskrev seg retten til Norges trone for seg og sine etterkommere. 

Ved folkeavstemning 12. og 13. november 1905 ble det stort flertall for å anmode prins Carl av Danmark om å bli Norges konge, og dermed for å bevare monarkiet som landets styreform. 18. november valgte Stortinget prins Carl til konge. Han tok navnet Haakon VII.

25. november 1905 kom kong Haakon VII til Kristiania, sammen med dronning Maud og deres sønn kronprins Olav.

27. november 1905 ledet kong Haakon VII sitt første statsrådsmøte på Kristiania slott, etter at han like før hadde avlagt eden til Stortinget. I dette statsrådsmøte søkte Christian Michelsens regjering avskjed. Kongen bifalt ikke dette, og utnevnte samtlige regjeringsmedlemmer til å fortsette i embetene. Samtidig ble statsminister Jørgen Løvland utnevnt til statsråd og beordret til å overta ledelsen av Utenriksdepartementet. Statsråd Gunnar Knudsen hadde søkt og fått avskjed 31. oktober 1905, på grunn av at han som republikaner var uenig i kongevalget.

I statsråd 28. oktober 1907 søkte statsrådene Harald Bothner og Otto Jensen avskjed. Samtidig søkte statsminister Christian Michelsen avskjed, av helsemessige årsaker. Avskjedssøknadene ble innvilget av kong Haakon VII i samme statsråd, med virkning fra 28. oktober 1907. Samtidig ble resten av regjeringen utnevnt på ny med Jørgen Løvland som statsminister, med virkning fra samme tidspunkt.

Antall regjeringsmedlemmer:

11.03.1905 10
07.06.1905 10
27.11.1905   9
23.10.1907   8

 

11. mars 1905 - 7. juni 1905:

Statsministre
Michelsen, Peter Christian Hersleb Kjerschow, statsråd. Statsminister og sjef for Justisdepartementet. (Samlingspartiet)

Løvland, Jørgen Gunnarsson, tidligere statsråd. Statsminister i Stockholm. Til Kristiania 29. mai 1905. (V)


Statsråder
Arctander, Sofus Anton Birger, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet. (V)

Knudsen, (Aanon Gunerius) Gunnar, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Finansdepartementet og Revisjonsdepartementet. (V)

Olssøn, Christian Wilhelm Engel Bredal, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. (H)

Bull, Edvard Hagerup, tidligere konstituert statsråd. Statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. (H)

Knudsen, Christoffer, prost. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet. (H)

Bothner, Harald, sorenskriver. Statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. (V)

Vinje, Aasmund Halvorsen, lensmann. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet. (MV)

Lemkuhl, Kristofer Didrik, børskommissær. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet. (S)


Statsrådsbevegelser i Michelsens regjering 13. mars 1905-7. juni 1905:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
07.06.1905 Statsminister
i Stockholm
Jørgen Løvland  
07.06.1905 Statsminister for
utenrikssaker
  Jørgen Løvland
07.06.1905 Stockholm Harald Bothner  
07.06.1905 Stockholm Edvard H. Bull  
07.06.1905 Justis Christian Michelsen Edvard H. Bull
07.06.1905 Revisjon Gunnar Knudsen Harald Bothner


Statssekretær
Lehmann, Halfdan, statssekretær.


Ekspedisjonssjef i Stockholm
Sibbern, August
, ekspedisjonssjef. I embetet også i en avviklingsperiode etter 7. juni 1905.


Sekretær hos den norske regjerings formann
Paulsen, Paul Ivar
, sekretær.

 

I norsk statsråd på Stockholms slott 27. mai 1905 leverte statsminister Jørgen Løvland regjeringen Christian Michelsens avskjedssøknad til kong Oscar II. Grunnen var at kongen hadde nektet å sanksjonere loven om eget norsk konsulatvesen. Kongen nektet nå å bifalle regjeringens avskjedsøknad, da han ikke så noen mulighet til å utnevne en ny norsk regjering. Løvland fastholdt regjeringens avskjedssøknad.

 

7. juni 1905 - 27. november 1905:

I stortingsmøte 7. juni 1905 meldte statsministeren at regjeringen nedla sine embeter. Stortinget bemyndiget Statsrådets medlemmer til inntil videre å utøve den myndighet som kongen er tillagt etter norsk lov, med de endringer som fulgte av at personalunionen med Sverige var oppløst ved at kongen hadde opphørt å fungere som norsk monark.

Regjeringen fikk fra samme dag følgende sammensetning:

Statsminister og Statsrådets formann
Michelsen, Peter Christian Hersleb Kjerschow, statsminister. Statsminister og Statsrådets formann. Forhandlinger i Karlstad 31. august-23. september 1905. Også sjef for Finansdepartementet 31. oktober 1905. (Samlingspartiet)

Arctander, Sofus Anton Birger, statsråd. Konstituert statsminister 31. august-23. september 1905. (V)


Statsminister for utenrikssaker
Løvland, Jørgen Gunnarsson, statsminister i Stockholm. Statsminister for utenrikssaker. (V)


Statsråder
Arctander, Sofus Anton Birger, statsråd. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet. Konstituert statsminister 31. august-23. september 1905. (V)

Knudsen, (Aanon Gunerius) Gunnar, statsråd. Statsråd og sjef for Finansdepartementet. Avskjed 31. oktober 1905. (V)

Olssøn, Christian Wilhelm Engel Bredal, statsråd. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. (H)

Bull, Edvard Hagerup, statsråd. Statsråd og sjef for Justisdepartementet. (H)

Knudsen, Christoffer, statsråd. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet. (H)

Bothner, Harald, statsråd. Statsråd og sjef for Revisjonsdepartementet. (V)

Vinje, Aasmund Halvorsen, statsråd. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet. (MV)

Lemkuhl, Kristofer Didrik, statsråd. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet. (S)


Statsrådsbevegelser i Michelsens regjering 7. juni 1905-27. november 1905
:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
31.08.1905 Statsminister Christian Michelsen
- forhandlinger
i Karlstad
Sofus Arctander
- konstituert
23.09.1905 Statsminister Sofus Arctander
- konstituert
Christian Michelsen
31.10.1905 Finans Gunnar Knudsen
- ut av regjering
Christian Michelsen


Statssekretær
Lehmann, Halfdan, statssekretær.


Statsministerens sekretær
Paulsen, Paul Ivar
, sekretær.


Ved folkeavstemning 13. august 1905 ble Stortingets og regjeringens politikk for oppløsning av unionen med Sverige godkjent. 26. oktober 1905 undertegnet kong Oscar II loven om oppløsning av personalunionen mellom Sverige og Norge, samtidig som han fraskrev seg retten til Norges trone for seg og sine etterkommere. 

27. november 1905 - 28. oktober 1907:

Ved folkeavstemning 12. og 13. november 1905 ble det stort flertall for å anmode prins Carl av Danmark om å bli Norges konge, og dermed for å bevare monarkiet som landets styreform. 18. november valgte Stortinget prins Carl til konge. Han tok navnet Haakon VII.

25. november 1905 kom kong Haakon VII til Kristiania, sammen med dronning Maud og deres sønn kronprins Olav.

27. november 1905 ledet kong Haakon VII sitt første statsrådsmøte på Kristiania slott, etter at han like før hadde avlagt eden til Stortinget. I dette statsrådsmøte søkte Christian Michelsens regjering avskjed. Kongen bifalt ikke dette, og utnevnte samtlige regjeringsmedlemmer til å fortsette i embetene. Samtidig ble statsminister Jørgen Løvland utnevnt til statsråd og beordret til å overta ledelsen av Utenriksdepartementet.

Statsråd Gunnar Knudsen hadde søkt og fått avskjed 31. oktober, på grunn av at han som republikaner var uenig i kongevalget.

Statsrådet fikk nå følgende sammensetning:


Statsminister

Michelsen, Peter Christian Hersleb Kjerschow, statsminister. Også sjef for Revisjonsdepartementet. Også sjef for Forsvarsdepartementet 25. mai 1907. (Samlingspartiet)


Utenriksminister
Løvland, Jørgen Gunnarsson, statsminister for utenrikssaker. Utenriksminister. (V)


Statsråder
Arctander, Sofus Anton Birger, statsråd. Sjef for Handelsdepartementet. (V)

Olssøn, Christian Wilhelm Engel Bredal, statsråd. Sjef for Forsvarsdepartementet. Avskjed 25. mai 1907. (H)

Bull, Edvard Hagerup, statsråd. Sjef for Finansdepartementet. Avskjed 7. november 1906. (H)

Knudsen, Christoffer, statsråd. Sjef for Kirkedepartementet. Avskjed 27. januar 1906. (H)

Bothner, Harald, statsråd. Sjef for Justisdepartementet. (V)

Vinje, Aasmund Halvorsen, statsråd. Sjef for Landbruksdepartementet. Avskjed 7. november 1906. (MV)

Lemkuhl, Kristofer Didrik, statsråd. Sjef for Arbeidsdepartementet. Avskjed 28. september 1907. (S)

Jensen, Otto, sogneprest. Statsråd 27. januar 1906, sjef for Kirkedepartementet. (Uavh.)

Berge, Abraham Theodor, lensmann. Statsråd 7. november 1906, sjef for Finansdepartementet. (V)

Aarrestad, Sven, gårdbruker. Statsråd 7. november 1906, sjef for Landbruksdepartementet. (V)

Brunchorst, Jørgen, generalkonsul. Statsråd 28. september 1907, sjef for Arbeidsdepartementet. (Uavh.)


Statsrådsbevegelser i Michelsens regjering 27. november 1905-28. oktober 1907:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1905      
27.11.1905 Statsminister
for utenrikssaker
Jørgen Løvland  
27.11.1905 Utenriksminister   Jørgen Løvland
27.11.1905 Finans Christian Michelsen Edvard H. Bull
27.11.1905 Justis Edvard H. Bull Harald Bothner
27.11.1905 Revisjon Harald Bothner Christian Michelsen
1906 Departement Ut av departement Inn i departement
27.01.1906 Kirke- og
undervisning
Christoffer Knudsen
- ut av regjering
Otto Jensen
- inn i regjering
07.11.1906 Landbruk Aasmund H. Vinje
- ut av regjering
Sven Aarrestad
- inn i regjering
07.11.1906 Finans Edvard H. Bull
- ut av regjering
Abraham Berge
- inn i regjering
1907 Departement Ut av departement Inn i departement
25.05.1907 Forsvar Christian B. Olssøn
- ut av regjering
Christian Michelsen
28.09.1907 Arbeid Kristofer D. Lemkuhl
- ut av regjering
Jørgen Brunchorst
- inn i regjering


Statssekretær
Lehmann, Halfdan
, statssekretær. Avskjed 1. februar 1906.

Hesselberg, Nils Otto, politimester. Statssekretær 1. februar 1906.


Statsministerens sekretær
Paulsen, Paul Ivar
, sekretær. I stillingen til den ble opphevet 19Harald Bothner 06.

 

I statsråd 28. oktober 1907 søkte statsrådene Harald Bothner og Otto Jensen avskjed. Samtidig søkte statsminister Christian Michelsen avskjed, av helsemessige årsaker. Avskjedssøknadene ble innvilget av kong Haakon VII i samme statsråd, med virkning fra 28. oktober 1907. Samtidig ble resten av regjeringen utnevnt på ny med Jørgen Løvland som statsminister, med virkning fra 28. oktober 1907.

Til toppen