Christian Michelsen

Tidligere roller:

Statsminister, revisjonsminister og konstituert forsvarsminister (SMLNGSP)

Forsvarsdepartementet - Christian Michelsens regjering

25.05.1907–23.10.1907

Statsminister og revisjonsminister - også konstituert forsvarsminister fra 25.05.1907 (SMLNGSP)

Revisjonsdepartementet - Christian Michelsens regjering

27.11.1905–23.10.1907

Statsminister og finansminister (SMLNGSP)

Finans- og tolldepartementet - Christian Michelsens regjering

31.10.1905–27.11.1905

Statsminister - også finansminister fra 31.10.1905 (SMLNGSP)

Statssekretariatet - Christian Michelsens regjering

07.06.1905–27.11.1905

Statsminister og justisminister (SMLNGSP)

Justis- og politidepartementet - Christian Michelsens regjering

11.03.1905–07.06.1905

<p>Fra ansvaret som Norges statsminister i juli 1873 ble flyttet fra Stockholm til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo), var hovedregelen at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Ordningen tok slutt i oktober 1939, da statsministeren ble fritatt fra å være sjef for et departement. </p><p>I perioden 07.06.1905-31.10.1905 hadde ikke statsminister Michelsen ansvar for noe departement, fordi han brukte all sin tid på arbeidet med unionsoppløsningen og i praksis var Norges statsoverhode. Sekretariatsfunksjonene ble ivaretatt av Statssekretariatet og embetet som Sekretær for den norske regjerings formann.</p><p> I perioden fra statsråd Knudsens avgang 31.10.1905 til kong Haakon VII overtok som statsoverhode 27.11.1905, var statsminister Michelsen også konstituert sjef for Finansdepartementet. I perioden fra statsråd Bredal Olssøns avskjed 25.05.1907 til regjeringens avskjed 23.10.1907, var stats- og revisjonsminister Michelsen også konstituert sjef for Forsvarsdepartementet.</p>

Finansminister (SMLNGSP)

Finans- og tolldepartementet - Francis Hagerups andre regjering

01.09.1904–11.03.1905

Statsråd i Stockholm - permisjon (SMLNGSP)

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Francis Hagerups andre regjering

30.06.1904–01.09.1904

Statsråd i Stockholm (SMLNGSP)

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Francis Hagerups andre regjering

22.10.1903–01.09.1904