Statssekretariatet (1814–1926)

Statssekretariatet var det sentrale regjeringskontoret i Christiania/Oslo fra 19. mai 1814 til 1. januar 1926.

19. mai 1814 fikk Regentskapssekretariatet navnet endret til Statssekretariatet. Det skjedde etter at Riksforsamlingen på Eidsvold hadde endret Regjeringsrådets navn til Statsrådet, og valgt prins Christian Frederik til Norges konge. Regentskapssekretæren fikk samtidig tittelen endret til statssekretær.

Da Stortinget 4. november 1814 godkjente personalunionen med Sverige, ble embetet som statsminister innført. Statsministeren fikk fra sent i desember 1814 tilhold som sjef for den norske Statsrådsavdelingen i Stockholm, med det norske Statssekretariatets nye kanselli der som sekretariat. I Christiania (Oslo) ble regjeringsarbeidet ledet av unionskongens stattholder og førstestatsråden. Begge hadde bistand fra Statssekretariatet.

4. juli 1829 fikk stattholderen og førstestatsråden i Christiania en administrativ sekretær i tillegg til Statssekretariatet , Sekretæren for Den norske regjerings formann.

5. juni 1873 ble embetet som unionskongens stattholder i Christiania avskaffet, etter at det hadde stått ubesatt siden 1861. 21. juli 1873 ble ansvaret som Norges statsminister overført fra det norske statsministerembetet i Stockholm til et nytt statsministerembete i Christiania. Dette embetet ble fra nå betjent av Statssekretariatet og Sekretæren for den norske regjerings formann. Det norske statsministerembetet i Stockholm fikk nå rang etter statsministerembetet i Christiania. Etterhvert ble stillingen som Sekretær for den norske regjerings formann plassert i det departementet som statsministeren styrte, fra 1905 med tittelen statsministerens sekretær.

Da Stortinget 7. juni 1905 erklærte unionen med Sverige for oppløst, var medlemmene av Statsrådsavdelingen i Stockholm blitt trukket tilbake til Kristiania noen dager før. Statssekretariatets kanselli i Stockholm ble nedlagt i 1906. I 1906 ble også stillingen som statsministerens sekretær opphevet. Fra nå brukte statsministeren en medarbeider i det departementet han styrte, til å bistå seg i administrative oppgaver som ikke ble håndtert av Statssekretariatet.

1. januar 1926 fikk Statssekretariatet navnet endret til Statsrådssekretariatet, mens statssekretærens tittel ble endret til statsrådssekretær. Statsrådssekretariatet sorterte administrativt under Justisdepartementet.

Regjeringspolitikere