Frederik Stang

Tidligere roller:

Statsminister - også revisjonsminister til 06.08.1873

Statssekretariatet - Frederik Stangs ministerium

21.07.1873–04.10.1880

Embetet som Norges statsminister var plassert ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm fra desember 1814 til ansvaret i juli 1873 ble overført til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo). Hovedregelen fra da var at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Fra juli 1873 til unionsoppløsningen i juni 1905 hadde statsministerembetet i Stockholm rang etter statsministerembetet i Kristiania.

Førstestatsråd og revisjonsminister

Revisjonsdepartementet - Frederik Stangs ministerium

15.10.1869–21.07.1873

Førstestatsråd og indreminister

Indredepartementet - Frederik Stangs ministerium

17.06.1868–15.10.1869

Førstestatsråd og revisjonsminister

Revisjonsdepartementet - Frederik Stangs ministerium

17.12.1861–17.06.1868

Konstituert statsråd i interimsregjeringen 1857

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm 1857

14.09.1857–24.09.1857

Konstituert statsråd i interimsregjeringen 1857

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Vogt-ministeriet

14.09.1857–24.09.1857

Statsråd i Stockholm - permisjon

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.06.1855–21.04.1856

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.06.1854–21.04.1856

Indreminister - permisjon

Indredepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.03.1854–15.06.1854

Indreminister

Indredepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.07.1849–15.06.1854

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.07.1848–15.07.1849

Indreminister

Indredepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

01.01.1846–15.07.1848