Vogt-ministeriet

17. juni 1856–16. desember 1858

Skiftet mellom Løvenskiold/Vogt-ministeriet og Vogt-ministeriet, fant sted ved Severin Løvenskiolds avskjed som den svensk-norske kongens stattholder i Norge 17. juni 1856. Vogt-ministeriet hadde navn etter førstestatsråd Jørgen Herman Vogt.

Vogt-ministeriet hadde navn etter førstestatsråd Jørgen Herman Vogt.

Skiftet mellom Vogt-ministeriet og Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet, fant sted ved utnevnelsen av tidligere statsråd Georg Chr. Sibbern som statsminister, i statsråd 16. desember 1858. Ministeriet hadde navn etter statsminister Georg Chr. Sibbern og statsrådene Christian Birch-Reichenwald og Ketil Motzfeldt.

Statsrådssekretær:

I Christiania
Statssekretær Ulrik Frederik de Schouboe

I Stockholm
Ekspedisjonssekretær Johan Frederik Monrad

Mer om Statsrådet under personalunionen med Sverige 1814-1905.

Om regjeringen

Statsminister:
Frederik Due

Regjeringspolitikere