Georg Christian Sibbern

Tidligere roller:

Statsminister

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Frederik Stangs ministerium

17.12.1861–01.11.1871

Embetet som Norges statsminister var plassert ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm fra desember 1814 til ansvaret i juli 1873 ble overført til et nytt statsministerembete i Kristiania. Fra da og fram til unionsoppløsningen i juni 1905 hadde statsministerembetet i Stockholm rang etter statsministerembetet i Kristiania.

Norsk statsminister i interimsregjeringen 1861

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm 1861

12.08.1861–25.08.1861

Norsk statsminister i interimsregjeringen 1861

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet

12.08.1861–25.08.1861

Konstituert statsråd i interimsregjeringen 1857

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm 1857

14.09.1857–24.09.1857

Konstituert statsråd i interimsregjeringen 1857

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Vogt-ministeriet

14.09.1857–24.09.1857