Norske regjeringer 1814 - 1905

Interimsregjeringen i Stockholm 1857

14. september 1857–24. september 1857

Mellom 1852 og 1881 skjedde det syv ganger at en svensk-norsk interimsregjering styrte mens kongen var syk eller på reise utenlands.

Interimsregjeringen besto normalt av ti medlemmer fra hvert land, det vil si av hele den svenske regjeringen og det meste av den norske regjeringen.

De norske medlemmene var i tillegg til medlemmene av den norske Statsrådsavdelingen i Stockholm, statsråder som måtte reise over fra Christiania (Oslo) for den perioden interimsregjeringen satt sammen. De to landenes statsministre skiftet på å lede regjeringsmøtene, etter loddtrekning.

Denne oversikten viser de norske medlemmene av interimsregjeringen.

Norsk statsrådssekretær

I Stockholm
Ekspedisjonssekretær Johan Frederik Monrad

Mer om Statsrådet under personalunionen med Sverige 1814-1905.

Om regjeringen

Statsminister:
Frederik Due

Regjeringspolitikere