Hans Glad Bloch

Tidligere roller:

Armeminister

Armedepartementet (av 1846) - Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet

16.12.1858–28.09.1860

Armeminister

Armedepartementet (av 1846) - Vogt-ministeriet

15.10.1857–16.12.1858

Statsråd i interimsregjeringen 1857

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm 1857

14.09.1857–24.09.1857

Statsråd i interimsregjeringen 1857

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Vogt-ministeriet

14.09.1857–24.09.1857

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Vogt-ministeriet

15.09.1856–15.10.1857

Armeminister

Armedepartementet (av 1846) - Vogt-ministeriet

17.06.1856–15.09.1856

Armeminister

Armedepartementet (av 1846) - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

03.12.1853–17.06.1856