Henrik Steffens Hagerup

Tidligere roller:

Marineminister

Marinedepartementet (av 1846) - Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet

16.12.1858–28.05.1859

I embetet til sin død 28.05.1859.

Marineminister

Marinedepartementet (av 1846) - Vogt-ministeriet

28.09.1858–16.12.1858

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Vogt-ministeriet

16.10.1857–28.09.1858

Statsråd i interimsregjeringen 1857

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm 1857

14.09.1857–24.09.1857

Statsråd i interimsregjeringen 1857

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Vogt-ministeriet

14.09.1857–24.09.1857

Marineminister

Marinedepartementet (av 1846) - Vogt-ministeriet

17.06.1856–16.10.1857

Marineminister

Marinedepartementet (av 1846) - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

31.03.1856–17.06.1856