Frederik Due

Tidligere roller:

Norsk statsminister i interimsregjeringen 1857

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm 1857

14.09.1857–24.09.1857

Norsk statsminister i interimsregjeringen 1857

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Vogt-ministeriet

14.09.1857–24.09.1857

Statsminister

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Vogt-ministeriet

17.06.1856–16.12.1858

Embetet som Norges statsminister var plassert ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm fra desember 1814 til ansvaret i juli 1873 ble overført til et nytt statsministerembete i Kristiania. Fra da og fram til unionsoppløsningen i juni 1905 hadde statsministerembetet i Stockholm rang etter statsministerembetet i Kristiania.

Norsk statsminister i interimsregjeringen 1852-1853

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm 1852-1853

11.10.1852–12.04.1853

Norsk statsminister i interimsregjeringen 1852-1853

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

11.10.1852–12.04.1853

Norsk statsminister i interimsregjeringen 1852

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm 1852

15.07.1852–18.07.1852

Norsk statsminister i interimsregjeringen 1852

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.07.1852–18.07.1852

Statsminister

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

08.03.1844–17.06.1856

Embetet som Norges statsminister var plassert ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm fra desember 1814 til ansvaret i juli 1873 ble overført til et nytt statsministerembete i Kristiania. Fra da og fram til unionsoppløsningen i juni 1905 hadde statsministerembetet i Stockholm rang etter statsministerembetet i Kristiania.

Statsminister

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Det andre Wedel-ministeriet

27.02.1841–08.03.1844

Embetet som Norges statsminister var plassert ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm fra desember 1814 til ansvaret i juli 1873 ble overført til et nytt statsministerembete i Kristiania. Fra da og fram til unionsoppløsningen i juni 1905 hadde statsministerembetet i Stockholm rang etter statsministerembetet i Kristiania.

Konstituert statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Det andre Wedel-ministeriet

15.06.1837–15.07.1837

Konstituert statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Det første Wedel-ministeriet

28.04.1836–15.06.1836

Konstituert statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Det første Wedel-ministeriet

15.09.1828–15.11.1828