Det andre Wedel-ministeriet og dets fortsettelse

19. september 1836–8. mars 1844

Skiftet mellom det første Wedel-ministeriet og det andre Wedel-ministeriet og dets fortsettelse, fant sted ved utnevnelsen av tidligere statsråd Herman Wedel Jarlsberg til den svensk-norske kongens stattholder i Norge 19. september 1836.

Skiftet mellom det andre Wedel-ministeriet og Løvenskiold/Vogt-ministeriet, fant sted ved tronskiftet mellom kong Carl XIV Johan og kong Oscar I 8. mars 1844. Løvenskiold/Vogt-ministeriet hadde navn etter stattholder Severin Løvenskiold og statsråd Jørgen Herman Vogt.

Stattholder
Wedel Jarlsberg, grev Johan Caspar Herman, tidligere statsråd. Stattholder. Permittert 21. august 1840, i embetet til sin død 27. august 1840.

Løvenskiold, Severin, statsminister. Stattholder 27. februar 1841, tiltrådte mai 1841.

 

Antall regjeringsmedlemmer:

19.09.1836 8
08.03.1844 9

 

Statsminister
Løvenskiold, Severin
, statsminister. Stattholder 27. februar 1841.

Due, Frederik Gottschalck Haxthausen, statssekretær. Statsminister 27. februar 1841.


Statsråder
Collett, Jonas
, sjef for Finansdepartementet og førstestatsråd. Avskjed 10. november 1836, bestyrte embetet til 17. desember 1836.

Diriks, Christian Adolph, statsråd og sjef for Kirkedepartementet. Avskjed 10. november 1836.

Motzfeldt, Peter, statsråd og sjef for Revisjonsdepartementet. Avskjed 27. mai 1837.

Fasting, Thomas, statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Marinedepartementet desember 1836. Avskjed 17. oktober 1839.

Krog, Nicolai Johan Lohmann, statsråd og sjef for Armédepartementet og Marinedepartementet. Sjef for Armédepartementet og førstestatsråd 17. desember 1836, sjef også for Revisjonsdepartementet 27. mai 1837, sjef for Revisjonsdepartementet og førstestatsråd 25. oktober 1837, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm mai 1838, sjef for Revisjonsdepartementet og førstestatsråd mai 1839, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1841, sjef for Revisjonsdepartementet og førstestatsråd september 1842.

Holst, Poul Christian, statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Kirkedepartementet juni 1837, sjef også for Justisdepartementet august 1837-21. januar 1838, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1839, sjef for Kirkedepartementet oktober 1840, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1843.

Vogt, Jørgen Herman, permittert statsråd. Tilbake i tjeneste 10. november 1836, sjef for Finansdepartementet 17. desember 1836.

Sibbern, Valentin Christian Wilhelm, statsråd og sjef for Justisdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juli 1837, sjef for Justisdepartementet juli 1838, sjef for Armédepartementet august 1839, sjef for Marinedepartementet juni 1840, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juni 1841, sjef for Justisdepartementet september 1842, sjef for Marinedepartementet september 1843.

Schouboe, Oluf Borch de, stiftsamtmann. Statsråd 10. november 1836, sjef for Kirkedepartementet til desember 1836. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm februar 1837, sjef for Revisjonsdepartementet mars 1838, sjef for Armédepartementet mai 1839, sjef for Kirkedepartementet september 1839, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm oktober 1840, sjef for Revisjonsdepartementet september 1841, sjef for Armédepartementet september 1842, sjef for Kirkedepartementet september 1843.

Arntzen, Andreas, høyesterettsassessor. Statsråd 16. november 1836, sjef for Kirkedepartementet desember 1836. Sjef for Justisdepartementet juni 1837, permittert august 1837. I embetet til sin død 14. desember 1837.

Due, Frederik Gottschalck Haxthausen, statssekretær. Konstituert statsråd juni-juli 1837, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm.

Fleischer, Palle Rømer, generalløytnant. Statsråd 25. oktober 1837, sjef for Armédepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm mai 1839, sjef for Armédepartementet juni 1840, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1842, sjef for Armédepartementet september 1843.

Schmidt, Olaus Michael, høyesterettsassessor. Statsråd 22. januar 1838, sjef for Justisdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juli 1838, sjef for Justisdepartementet august 1839, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1842, sjef for Justisdepartementet september 1843.

Petersen, Hans Christian, stiftsamtmann. Statsråd 17. oktober 1839, sjef for Marinedepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juni 1840, sjef for Marinedepartementet juni 1841, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1843.


Statsrådsbevegelser i det andre Wedel-ministeriet 1836-1844:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1836      
10.11.1836 Kirke- og
undervisning
Christian A. Diriks
- ut av rgjering
Oluf B. Schouboe
- inn i regjering
xx.11.1836 Stockholm Thomas Fasting  
17.12.1836 Finans Jonas Collett
- ut av regjering,
avskjed 10.11.1836
Jørgen Vogt
- tilbake fra permisjon,
beordret 10.11.1836
xx.12.1836 Marine Nicolai L. Krog Thomas Fasting
xx.12.1836 Kirke- og
undervisning
Oluf B. Schouboe Andreas Arntzen
- inn i regjering,
utnevnt 16.11.1836
1837 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.02.1837 Stockholm   Oluf B. Schouboe
27.05.1837 Revisjon Peter Motzfeldt
- ut av regjering
Nicolai L. Krog
xx.06.1837 Stockholm Poul Chr. Holst Frederik Due
- inn i regjering,
konstituert
xx.06.1837 Justis Valentin Sibbern Andreas Arntzen
xx.06.1837 Kirke- og
undervisning
Andreas Arntzen Poul Chr. Holst
xx.07.1837 Stockholm Frederik Due
- konstituert,
ut av regjering
Valentin Sibbern
xx.08.1837 Justis Andreas Arntzen
- permisjon,
død 14.12.1837
Poul Chr. Holst
25.10.1837 Armé Nicolai L. Krog Palle R. Fleishcer
- inn i regjering
1838 Departement Ut av departement Inn i departement
21.01.1838 Justis Poul Chr. Holst Ole M. Schmidt
- inn i regjering
xx.02.1838 Stockholm Oluf B. Schouboe  
xx.03.1838 Revisjon Nicolai L. Krog Oluf B. Schouboe
xx.05.1838 Stockholm   Nicolai L. Krog
xx.07.1838 Stockholm Valentin Sibbern Ole M. Schmidt
xx.07.1838 Justis Ole M. Schmidt Valentin Sibbern
1839 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.05.1839 Stockholm Nicolai L. Krog Palle R. Fleischer
xx.05.1839 Armé Palle R. Fleischer Oluf B. Schouboe
xx.05.1839 Revisjon Oluf B. Schouboe Nicolai L. Krog
xx.08.1839 Stockholm Ole M. Schmidt  
xx.08.1839 Justis Valentin Sibbern Ole M. Schmidt
xx.08.1839 Armé Oluf B. Schouboe Valentin Sibbern
xx.09.1839 Stockholm   Poul Chr. Holst
xx.09.1839 Kirke- og
undervisning
Poul Chr. Holst Oluf B. Schouboe
17.10.1839 Marine Thomas Fasting
- ut av regjering
Hans Chr. Petersen
- inn i regjering
1840 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.06.1840 Stockholm Palle R. Fleischer Hans Chr. Petersen
xx.06.1840 Armé Valentin Sibbern Palle R. Fleischer
xx.06.1840 Marine Hans Chr. Petersen Valentin Sibbern
21.08.1840 Stattholder Herman Wedel Jarlsberg
- permisjon,
død 27.08.1840
Nicolai L. Krog
- fungerende sjef for
regjeringen i Christiania
10.10.1840 Kirke- og
undervisning
Oluf B. Schouboe Poul Chr. Holst
xx.10.1840 Stockholm Poul Chr. Holst Oluf B. Schouboe
1841 Departement Ut av departement Inn i departement
27.02.1841 Statsminister Severin Løvenskiold
- ut av regjering
Frederik Due
- inn i regjering
xx.05.1841 Stattholder Nicolai L. Krog
- fungerende sjef for
regjeringen i Christiania
Severin Løvenskiold
- inn i embetet,
utnevnt 27.02.1841
xx.06.1841 Stockholm Hans Chr. Petersen Valentin Sibbern
xx.06.1841 Marine Valentin Sibbern Hans Chr. Petersen
xx.09.1841 Stockholm Oluf B. Schouboe Nicolai L. Krog
xx.09.1841 Revisjon Nicolai L. Krog Oluf B. Schouboe
1842 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.09.1842 Stockholm Nicolai L. Krog Ole M. Schmidt
xx.09.1842 Stockholm Valentin Sibbern Palle R. Fleischer
xx.09.1842 Justis Ole M. Schmidt Valentin Sibbern
xx.09.1842 Armé Palle R. Fleischer Oluf B. Schouboe
xx.09.1842 Revisjon Oluf B. Schouboe Nicolai L. Krog
1843 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.09.1843 Stockholm Ole M. Schmidt Poul Chr. Holst
xx.09.1843 Stockholm Palle R. Fleischer Hans Chr. Petersen
xx.09.1843 Kirke- og
undervisning
Poul Chr. Holst Oluf B. Schouboe
xx.09.1843 Justis Valentin Sibbern Ole M. Schmidt
xx.09.1843 Armé Oluf B. Schouboe Palle R. Fleischer
xx.09.1843 Marine Hans Chr. Petersen Valentin Sibbern


Statssekretær
Schouboe, Ulrik Frederik Anton de, amtmann. Statssekretær 14. januar 1837.


Statssekretær i Stockholm
- tittelen endret til ekspedisjonssekretær 15. mars 1841
Due, Frederik Gottschalck Haxthausen, statssekretær. Konstituert statsråd juni-juli 1837. Statsminister 27. februar 1841.

Monrad, Johan Frederik, fullmektig. Ekspedisjonssekretær 15. mars 1841.


Sekretær hos den norske regjerings formann
Holst, Christian, kammerjunker og sekretær. Kammerherre og sekretær 1839.


Skiftet mellom det andre Wedel-ministeriet og Løvenskiold/Vogt-ministeriet, fant sted ved tronskiftet mellom Carl XIV Johan og Oscar I, 8. mars 1844. Løvenskiold/Vogt-ministeriet hadde navn etter stattholder Severin Løvenskiold og statsråd Jørgen Herman Vogt.

 

Til toppen