Historisk arkiv

Kong Carl XIV Johans tale ved Stortingets avslutning 1839

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Carl XIV Johans tale ved Stortingets avslutning 1839.
Opplest av stattholder Herman Wedel Jarlsberg, som på Kongens vegne erklærte det 9. ordentlige Storting for oppløst.
Stortinget, 16. august 1839.

Kilde: www.stortinget.no