Hans Christian Petersen

Tidligere roller:

Revisjonsminister og førstestatsråd

Revisjonsdepartementet - Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet

25.07.1860–12.12.1861

Marineminister, førstestatsråd og konstituert revisjonsminister

Revisjonsdepartementet - Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet

29.07.1859–25.07.1860

Marineminister

Marinedepartementet (av 1846) - Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet

28.05.1859–25.07.1860

Justisminister og førstestatsråd - også konstituert marineminister fra 28.05.1859

Justis- og politidepartementet - Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet

16.12.1858–29.07.1859

Justisminister - også førstetatsråd fra 04.12.1858

Justis- og politidepartementet - Vogt-ministeriet

15.09.1858–16.12.1858

Marineminister - også konstituert armeminister til 15.10.1857

Marinedepartementet (av 1846) - Vogt-ministeriet

15.09.1857–15.09.1858

Armeminister- også konstituert marineminister fra 15.09.1857

Armedepartementet (av 1846) - Vogt-ministeriet

15.09.1856–15.10.1857

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Vogt-ministeriet

17.06.1856–15.09.1856

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.09.1855–17.06.1856

Justisminister

Justis- og politidepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.07.1854–15.09.1855

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.09.1853–15.07.1854

Justisminister

Justis- og politidepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

28.06.1853–15.09.1853

Marineminister

Marinedepartementet (av 1846) - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.04.1853–28.06.1853

Statsråd i interimsregjeringen 1852-1853

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm 1852-1853

11.10.1852–12.04.1853

Statsråd i interimsregjeringen 1852-1853

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

11.10.1852–12.04.1853

Statsråd i interimsregjeringen 1852

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm 1852

15.07.1852–18.07.1852

Statsråd i interimsregjeringen 1852

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.07.1852–18.07.1852

Armeminister

Armedepartementet (av 1846) - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.09.1851–15.04.1853

Justisminister

Justis- og politidepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.09.1850–15.09.1851

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.07.1849–15.09.1850

Indreminister

Indredepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.07.1848–15.07.1849

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.07.1847–15.07.1848

Justisminister - permisjon

Justis- og politidepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.01.1846–15.04.1846

Justisminister

Justis- og politidepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.04.1845–15.07.1847

Marineminister

Marinedepartementet (av 1819) - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.09.1844–15.04.1845

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

08.03.1844–15.09.1844

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Det andre Wedel-ministeriet

15.09.1843–08.03.1844

Marineminister

Marinedepartementet (av 1819) - Det andre Wedel-ministeriet

15.06.1841–15.09.1843

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Det andre Wedel-ministeriet

15.06.1840–15.06.1841

Marineminister

Marinedepartementet (av 1819) - Det andre Wedel-ministeriet

17.10.1839–15.06.1840