Interimsregjeringen i Stockholm 1852

15. juli 1852–18. juli 1852

Mellom 1852 og 1881 skjedde det syv ganger at en svensk-norsk interimsregjering styrte mens kongen var syk eller på reise utenlands.

Interimsregjeringen besto normalt av ti medlemmer fra hvert land, det vil si av hele den svenske regjeringen og det meste av den norske regjeringen.

De norske medlemmene var i tillegg til medlemmene av den norske Statsrådsavdelingen i Stockholm, statsråder som måtte reise over fra Christiania (Oslo) for den perioden interimsregjeringen satt sammen. De to landenes statsministre skiftet på å lede regjeringsmøtene, etter loddtrekning.

Denne oversikten viser de norske medlemmene av interimsregjeringen.

Norsk statsrådssekretær:

I Stockholm
Ekspedisjonssekretær Johan Fredrik Monrad

Mer om Statsrådet under personalunionen med Sverige 1814-1905.

Om regjeringen

Statsminister:
Frederik Due

Regjeringspolitikere