Interimsregjeringen i Stockholm 1852-1853

11. oktober 1852–12. april 1853

Interimsregjeringen besto av like mange norske og svenske statsråder, vanligvis ti fra hvert land. Den svenske og den norske statsministeren førte skiftevis forsetet; rekkefølgen dem imellom ble bestemt ved loddtrekning. Ved grunnlovsendring av 20. januar 1863 ble det bestemt at nærmeste arveberettigede prins skulle fungere som regent dersom han var myndig.

I periodene med interimsregjering ble det tilforordnet ytterligere norske statsråder både i Stockholm og i Christiania, de sistnevnte for å erstatte dem som reiste til Stockholm for å supplere statsrådsavdelingen der.

 

Statsminister
Due, Frederik Gottschalck Haxthausen, statsminister.


Statsråder
Erichsen, Ole Wilhelm
, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Bretteville, Christian Zetlitz, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Krog, Nicolai Johan Lohmann, statsråd.

Petersen, Hans Christian, statsråd.

Sørenssen, Søren Anton Wilhelm, statsråd.


Tilforordnede statsråder
Sibbern, Valentin Christian Wilhelm, tidligere statsråd. Avskjed 30. oktober 1852.

Blom, Gustav Peter, tidligere statsråd.

Arup, Jens Lauritz, tidligere statsråd.

Garben, Baltazar Nicolai, tidligere statsråd.

Sem, Niels Arntzen, stiftsamtmann. Tilforordnet 30. oktober 1852.


Tilforordnede statsråder i Christiania
Holst, Poul Christian, tidligere statsråd. Sjef for Revisjonsdepartementet.

Thrap, Niels Andreas, tidligere statsråd. Sjef for Marinedepartementet.

Lasson, Peder Carl, tidligere statsråd. Sjef for Justisdepartementet.

 

Til toppen