Interimsregjeringen i Stockholm 1852-1853

11. oktober 1852–12. april 1853

Mellom 1852 og 1881 skjedde det syv ganger at en svensk-norsk interimsregjering styrte mens kongen var syk eller på reise utenlands. Interimsregjeringen besto normalt av ti medlemmer fra hvert land, det vil si av hele den svenske regjeringen og det meste av den norske regjeringen. De norske medlemmene var i tillegg til medlemmene av den norske Statsrådsavdelingen i Stockholm, statsråder som måtte reise over fra Christiania (Oslo) for den perioden interimsregjeringen satt sammen. De to landenes statsministre skiftet på å lede regjeringsmøtene, etter loddtrekning.

 

Statsminister
Due, Frederik Gottschalck Haxthausen, statsminister.


Statsråder
Erichsen, Ole Wilhelm
, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Bretteville, Christian Zetlitz, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Krog, Nicolai Johan Lohmann, statsråd.

Petersen, Hans Christian, statsråd.

Sørenssen, Søren Anton Wilhelm, statsråd.


Tilforordnede statsråder
Sibbern, Valentin Christian Wilhelm, tidligere statsråd. Avskjed 30. oktober 1852.

Blom, Gustav Peter, tidligere statsråd.

Arup, Jens Lauritz, tidligere statsråd.

Garben, Baltazar Nicolai, tidligere statsråd.

Sem, Niels Arntzen, stiftsamtmann. Tilforordnet 30. oktober 1852.


Tilforordnede statsråder i Christiania
Holst, Poul Christian, tidligere statsråd. Sjef for Revisjonsdepartementet.

Thrap, Niels Andreas, tidligere statsråd. Sjef for Marinedepartementet.

Lasson, Peder Carl, tidligere statsråd. Sjef for Justisdepartementet.

 

Til toppen