Nicolai Johan Lohmann Krog

Tidligere roller:

Revisjonsminister og førstestatsråd

Revisjonsdepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

12.04.1853–05.01.1855

Statsråd i interimsregjeringen 1852-1853

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm 1852-1853

11.10.1852–12.04.1853

Statsråd i interimsregjeringen 1852-1853

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

11.10.1852–12.04.1853

Revisjonsminister og førstestatsråd - permisjon

Revisjonsdepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.06.1852–15.07.1852

Revisjonsminister og førstestatsråd

Revisjonsdepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.09.1851–15.04.1853

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.09.1850–15.09.1851

Revisjonsminister og førstestatsråd

Revisjonsdepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.09.1849–15.09.1850

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.11.1848–15.09.1849

Revisjonsminister og førstestatsråd

Revisjonsdepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.10.1846–15.11.1848

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.09.1845–15.10.1846

Revisjonsminister og førstestatsråd

Revisjonsdepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

08.03.1844–15.09.1845

Revisjonsminister og førstestatsråd

Revisjonsdepartementet - Det andre Wedel-ministeriet

15.09.1842–08.03.1844

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Det andre Wedel-ministeriet

15.09.1841–15.09.1842

Revisjonsminister og førstestatsråd

Revisjonsdepartementet - Det andre Wedel-ministeriet

15.05.1839–15.09.1841

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Det andre Wedel-ministeriet

15.05.1838–15.05.1839

Revisjonsminister og førstestatsråd

Revisjonsdepartementet - Det andre Wedel-ministeriet

25.10.1837–15.05.1838

Armeminister, førstestatsråd og konstituert revisjonsminister

Revisjonsdepartementet - Det andre Wedel-ministeriet

27.05.1837–25.10.1837

Armeminister - også konstituert marineminister til 17.12.1836, også førstestatsråd fra 17.12.1836

Armedepartementet (av 1819) - Det andre Wedel-ministeriet

19.09.1836–25.10.1837

Armeminister og konstituert marineminister

Armedepartementet (av 1819) - Det første Wedel-ministeriet

15.05.1836–19.09.1836

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Det første Wedel-ministeriet

15.05.1835–15.05.1836

Armeminister - også konstituert marineminister til 15.09.1834

Armedepartementet (av 1819) - Det første Wedel-ministeriet

15.07.1833–15.05.1835

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Det første Wedel-ministeriet

15.08.1832–15.07.1833

Armeminister og konstituert revisjonsminister

Revisjonsdepartementet - Det første Wedel-ministeriet

15.06.1831–15.01.1832

Armeminister - også konstituert marineminister til 15.01.1831

Armedepartementet (av 1819) - Det første Wedel-ministeriet

15.01.1830–15.08.1832

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Det første Wedel-ministeriet

15.12.1828–15.01.1830

Armeminister

Armedepartementet (av 1819) - Det første Wedel-ministeriet

15.09.1826–15.12.1828

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Det første Wedel-ministeriet

15.10.1825–15.09.1826

Armeminister

Armedepartementet (av 1819) - Det første Wedel-ministeriet

15.06.1822–15.10.1825

Konstituert statsråd i Stockhom

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Det første Wedel-ministeriet

23.08.1821–15.06.1822