Det første Wedel-ministeriet

27. november 1814–19. september 1836

Etter at Stortinget 4. november 1814 hadde akseptert personalunionen med Sverige, og Grunnloven var blitt revidert deretter, ble grev Hans Henrik von Essen 11. november 1814 innsatt som stattholder av den svenske visekongen i Norge, kronprins Carl Johan. Essen hadde formelt innehatt embetet siden 15. januar 1814.

De sittende medlemmene av prins Christian Frederiks statsråd av 2. mars 1814, ble 11. november 1814 stadfestet i sine embeter av kronprins Carl Johan.

18. november 1814 ble statsminister Peder Anker og nye statsråder utnevnt av kronprins Carl Johan. De tiltrådte 27. november 1814, dagen etter at Stortingets ekstraordinære sesjon var oppløst. Samtidig gikk de stortingskonstituerte statsrådene Diderik Hegermann og Thomas Fasting av. Dette regnes som skiftet mellom Regjeringsrådet/Statsrådet 1814 og Det første Wedel-ministeriet, som fikk navn etter finansminister Herman Wedel Jarlsberg.

Statsminister Anker reiste tidlig i desember 1814 til Stockholm, som sjef for den norske Statsrådsavdelingen som nå ble opprettet der. Med seg hadde han to statsråder, Peter Motzfeldt og Christian Krohg. Fram til 21. juli 1873 var ordningen at statsministeren ledet Statsrådsavdelingen i Stockholm, mens stattholderen – og i hans fravær førstestatsråden - ledet regjeringsarbeidet i Christiania. De fleste statsrådene i Christiania skiftet på å inneha de to statsrådsembetene ved avdelingen i Stockholm, normalt for ett år om gangen. Når unionskongen var på sine årlige besøk i Christiania, fulgte statsministeren og de to statsrådene i Stockholm med. Bare da var hele den norske regjeringen samlet til statsrådsmøte.

Skiftet mellom det første Wedel-ministeriet og Det andre Wedel-ministeriet og dets fortsettelse, fant sted ved utnevnelsen av tidligere statsråd Herman Wedel Jarlsberg til den svensk-norske kongens stattholder i Norge 19. september 1836.

Mer om Statsrådet under personalunionen med Sverige 1814-1905.

Statsrådssekretær i denne perioden:

I Christiania
Konstituert statssekretær Christian Fischer, til 2. desember 1814
Statssekretær Poul Christian Holst, 2. desember 1814-9. juli 1822, permisjon 1817-1821
Konstituert statssekretær Ludvig Stoud Platou, 1817-1821
Statssekretær Jørgen Vogt, 9. juli 1822-16. september 1825          
Statssekretær Ludvig Stoud Platou, 16. september 1825-30. november 1833
Statssekretær Georg Jacob Bull, fra 6. mai 1834

I Stockholm
Ekspedisjonssekretær Mathias Hagerup, 29. november 1814-9. juli 1822
Konstituert statssekretær Mathias Hagerup, 9. juli 1822-1. oktober 1822
Statssekretær Frederik Due, fra 3. oktober 1822

Om regjeringen

Statsminister:
Peder Anker (1814–1822)
Mathias Sommerhielm (1822–1827)
Severin Løvenskiold (1828–1836)

Regjeringspolitikere