Det første Wedel-ministeriet

27. november 1814–19. september 1836

Etter at Stortinget 4. november 1814 hadde akseptert personalunionen med Sverige, og Grunnloven var blitt revidert deretter, ble  grev Hans Henrik von Essen 11. november 1814 innsatt som stattholder av den svenske visekongen i Norge, kronprins Carl Johan. Essen hadde formelt innehatt embetet siden 14. januar 1814. De sittende medlemmene av prins Christian Frederiks statsråd av 2. mars 1814, ble samtidig stadfestet i sine embeter av kronprins Carl Johan. 18. november 1814 ble statsminister Peder Anker og nye statsråder utnevnt av kronprins Carl Johan. De tiltrådte 27. november, dagen etter at Stortingets ekstraordinære sesjon var oppløst. Dette regnes som skiftet mellom Regjeringsrådet/Statsrådet 1814 og det første Wedel-ministeriet, som fikk fikk navn etter finansminister Herman Wedel Jarlsberg.

Statsminister Anker reiste tidlig i desember 1814 til Stockholm, som sjef for den norske statsrådsavdelingen som nå ble opprettet der. Med seg hadde han to statsråder, Peter Motzfeldt og Christian Krohg. Fram til 21. juli 1873 var ordningen at statsministeren ledet statsrådsavdelingen i Stockholm, mens stattholderen og i hans fravær førstestatsråden, ledet regjeringsarbeidet i Christiania. De fleste statsrådene i Christiania skiftet på å inneha de to statsrådsembetene ved avdelingen i Stockholm, normalt for ett år om gangen.

Skiftet mellom det første Wedel-ministeriet og det andre Wedel-ministeriet og dets fortsettelse, fant sted ved utnevnelsen av tidligere statsråd Herman Wedel Jarlsberg til den svensk-norske kongens stattholder i Norge 19. september 1836.

Stattholder
Essen, grev Hans Henrik von, feltmarskalk. Stattholder. Avskjed 2. august 1816.

Mörner, grev Carl Carlsson, feltmarskalk. Stattholder 20. august 1816. Avskjed 10. oktober 1818.

Sandels, grev Johan August, general. Stattholder 18. oktober 1818. Permisjon 11. april-desember 1824. Avskjed 26. november 1827.

Platen, grev Baltzar Bogislaus von, viseadmiral. Stattholder 26. november 1827. I embetet til sin død 6. desember 1829.

 

Antall regjeringsmedlemmer:

18.11.1814 11
19.09.1836   8

 

Statsminister
Anker, Peder, godseier. Statsminister 18. november 1814 - tiltrådte 27. november 1814, til Statsrådsavdelingen i Stockholm før jul 1814. Avskjed 1. juli 1822.

Sommerhielm, Mathias Otto Leth, statsråd. Statsminister 1. juli 1822. Permittert juni 1827. I embetet til sin død 15. november 1827.

Holst, Poul Christian, statsråd. Fungerende statsminister juni-september 1827.

Vogt, Jørgen Herman, statsråd. Fungerende statsminister september 1827-10. juli 1828.

Løvenskiold, Severin, tidligere statsråd. Statsminister 10. juli 1828.


Statsråder
Rosenkrantz, Marcus  Gjøe, førstestatsråd. Stadfestet i embetet 11. november 1814. Avskjed 31. januar 1815.

Sommerhielm, Mathias Otto Leth, statsråd. Stadfestet i embetet 11. november 1814, sjef for 3. Departementet (justissaker). Sjef for 2. Departement (justissaker) 30. november 1814. Førstestatsråd 31. januar 1815. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juni 1815, sjef for 2. Departementet (justissaker) og førstestatsråd september 1816, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm mai 1817, sjef for 6. Departementet (armésaker) og  førstestatsråd oktober 1818, sjef for Armédepartementet og førstestatsråd 1. januar 1819, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm mai 1819, sjef for Marinedepartementet og førstestatsråd september 1820, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm august 1821. Statsminister 1. juli 1822.

Collett, Jonas, statsråd. Stadfestet i embetet 11. november 1814, sjef for 2. Departement (innenrikssaker). Sjef for 4. Departement (innenrikssaker) 30. november 1814. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm april 1816, sjef for 4. Departement (innenrikssaker) mai 1817, sjef også for 5. Departement (finanssaker) oktober-november 1818, uten portefølje 1. januar 1819, sjef for Armédepartementet mai 1819, sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet oktober 1819, sjef også for Marinedepartementet mai-september 1820, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1820, uten portefølje august 1821, sjef for Finans-, handels-  og tolldepartement 1. januar 1822. Førstestatsråd 1. juli 1822.

Aall, Niels, statsråd. Stadfestet i embetet 11. november 1814, sjef for 4. Departement (handels- og tollsaker). Avskjed 28. november 1814.

Anker, Carsten Tank, statsråd. Ikke stadfestet i embetet 11. november 1814, sendemann i London. Avskjed 5. mai 1815.

Wedel Jarlsberg, grev Johan Caspar Herman, godseier. Statsråd 18. november 1814, tiltrådte som sjef for 1. Departement (finanssaker) 27. november 1814, 5. Departement (finans-, handels- og tollsaker) 30. november 1814. Sjef også for 4. Departement (innenrikssaker) april 1816, permittert august 1816, sjef for 5. Departement (finans-, handels- og tollsaker) og 4. Departement (innenrikssaker) oktober 1816, sjef for 5. Departement (finans-, handels- og tollsaker) mai 1817, permittert oktober 1818, sjef for 5. Departement (finans-, handels- og tollsaker)  november 1818, sjef for Finans-, handels- og tolldepartementet 1. januar 1819, permittert 1. januar 1822. Avskjed 3. oktober 1822.

Hegermann, Diderik, konstituert statsråd. Statsråd 27. november 1814,  sjef for 6. Departement (militære saker) 30. november 1814. Sjef for 6. Departement (armésaker) 31. mars 1815. Avskjed 30. mai 1816.

Treschow, Niels (Nicolai), professor. Statsråd 18. november 1814, tiltrådte 27. november 1814, sjef for 1. Departement (kirke- og undervisningssaker) 30. november 1814. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1816, sjef for 1. Departement (kirke- og undervisningssaker) november 1817, Kirke- og undervisningsdepartementet 1. januar 1819, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm oktober 1819, sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet september 1820, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm desember 1822, sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet april 1823. Avskjed 28. juni 1825.

Diriks, Christian Adolph, generalpolitidirektør. Statsråd 18. november 1814, tiltrådte 27. november 1814, sjef for  3. Departement (politisaker) 30. november 1814. Sjef også for 2. Departement (justissaker) juni 1815-september 1816, sjef for 2. Departement (justissaker) mai 1817, sjef for 3. Departement (politisaker) oktober 1817, sjef for 3. Departement (politisaker) og 2. Departement (justissaker) 4. mars 1818, sjef for Justis- og politidepartementet 1. januar 1819, sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet 16. september 1825.

Krohg, Christian, professor. Statsråd 18. november 1814, tiltrådte 27. november 1814, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm februar 1815. Permittert april 1816, sjef for 4. Departement (innenrikssaker) og 5. Departement (finans-, handels- og tollsaker) august 1816, sjef for 1. Departement (kirke- og undervisningssaker) september 1816, sjef også for 3. Departement (politisaker) mai-18. oktober 1817, sjef for 1. Departement (kirke- og undervisningssaker) og  2. Departement (justissaker) oktober 1817, sjef for 2. Departement (justissaker) november 1817, sjef også for 3. Departement (politisaker) 28. januar 1818, uten portefølje 4. mars 1818. Avskjed 10. oktober 1818.

Motzfeldt, Peter, kaptein. Statsråd 18. november 1814, tiltrådte 27. november 1814, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm før jul 1814. Permittert juni 1815, sjef for 6. Departement (militære saker) 1. juni 1816, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm oktober 1818, sjef for Armédepartementet oktober 1819, sjef også for Revisjonsdepartementet 23. mars 1822, sjef for Revisjonsdepartementet juni 1822, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm mai 1824, sjef for Revisjonsdepartementet mai 1825, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm november 1828, sjef for Revisjonsdepartementet november 1829, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juni 1831, sjef for Revisjonsdepartementet august 1832, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm september 1834, sjef for Revisjonsdepartementet september 1835.

Løvenskiold, Severin, verkseier. Statsråd 28. november 1814, sendemann til Danmark. Avskjed 1817. Statsminister 10. juli 1828.

Fasting, Thomas, tidligere statsråd. Statsråd 31. mars 1815, sjef for 7. Departement (marinesaker). Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm november 1817, sjef for 7. Departement (marinesaker) desember 1818, sjef for Marinedepartementet 1. januar 1819, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm mai 1820, sjef for Marinedepartementet august 1821, også sjef for Revisjonsdepartementet 1.-21. mai 1824, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm august 1824, sjef for Marinedepartementet 16. september 1825, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1826, sjef for Marinedepartementet oktober 1827, sjef også for Armédepartementet desember 1828, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm januar 1830, sjef for Marinedepartementet januar 1831, sjef også for Armédepartementet august 1832, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juli 1833, sjef for Marinedepartementet september 1834, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juni 1836.

Fabricius, Jens Schow, kontreadmiral. Konstituert statsråd november 1817-desember 1818, sjef for 7. Departement (marinesaker).

Krog, Nicolai Johan Lohmann, oberst. Konstituert statsråd 23. august 1821, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Utnevnt 15. juni 1822, sjef for Armédepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm oktober 1825, sjef for Armédepartementet september 1826, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm desember 1828, sjef for Armédepartementet og Marinedepartementet januar 1830, sjef for Armédepartementet januar 1831, sjef også for Revisjonsdepartementet juni 1831-januar 1832, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm august 1832, sjef for Armédepartementet og Marinedepartementet juli 1833, sjef for Armédepartementet september 1834, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm mai 1835, sjef for Armédepartementet og Marinedepartementet mai 1836.

Holst, Poul Christian, statssekretær. Statsråd 9. juli 1822, sjef for Kirkedepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm april 1823, sjef for Marinedepartementet august 1824, sjef også for Kirkedepartementet 28. juni 1825, sjef for Justisdepartementet 16. september 1825, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1826, også fungerende statsminister juni-september 1827, sjef for Justisdepartementet september 1827, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm august 1832, sjef for Justisdepartementet august 1833, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juni 1836.

Falbe, Hans Hagerup, stiftsamtmann. Konstituert statsråd 16. oktober 1822, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm desember 1822. Utnevnt 19. juli 1823, sjef for Revisjonsdepartementet 21. mai 1824, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm mai 1825, sjef for Marinedepartementet september 1826, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm oktober 1827, sjef for Revisjonsdepartementet september 1828, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm november 1829. I embetet til sin død 17. oktober 1830.

Birch, Paul Hansen, generaladjutant. Konstituert statsråd juli-september 1822, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm.

Hagerup, Mathias, statssekretær. Konstituert statsråd juli-september 1822, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm.

Vogt, Jørgen Herman, statssekretær. Statsråd 16. september 1825, sjef for Armédepartementet oktober 1825. Sjef for Justisdepartementet september 1826, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1827, også fungerende statsminister til 10. juli 1828, permittert januar 1829.

Due, Frederik Gottschalck Haxthausen, statssekretær. Konstituert statsråd september-november 1828, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Sibbern, Valentin Christian Wilhelm, stiftsamtmann. Statsråd 17. oktober 1830, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 8. november 1830. Sjef for Revisjonsdepartementet januar 1832, sjef for Justisdepartementet august 1832, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm august 1833, sjef for Revisjonsdepartementet september 1834, sjef også for Armédepartementet mai 1835, sjef for Armédepartementet september 1835, sjef for Justisdepartementet mai 1836.

Due, Frederik Gottschalck Haxthausen, statssekretær. Konstituert statsråd 28. april-juni 1836, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm.


Statsrådsbevegelser i det første Wedel-ministeriet 1814-1836
:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1814      
27.11.1814 Statsminister   Peder Anker
- inn i regjering
27.11.1814 Finans   Herman Wedel Jarlsberg
- inn i regjering
27.11.1814 Krigsadministrasjonen   Diderik Hegermann
- inn i regjering, sjef for
dept 30.11.1814
27.11.1814 Kirke- og
undervisning
  Niels Treschow
- inn i regjering, sjef for
dept 30.11.1814
27.11.1814 Politi   Christian A. Diriks
- inn i regjering, sjef for
dept 30.11.1814
27.11.1814 Stockholm   Christian Krohg
- inn i regjering
27.11.1814 Stockholm   Peter Motzfeldt
- inn i regjering
28.11.1814   Niels Aall
- ut av regjering
 
28.11.1814 Sendemann
til Danmark
  Severin Løvenskiold
- inn i regjering
1815 Departement Ut av departement Inn i departement
31.01.1815   Marcus Rosenkrantz
- ut av regjering
 
31.03.1815 Krigsadministrasjonen Diderik Hegermann  
31.03.1815 Armé   Diderik Hegermann
31.03.1815 Marine   Thomas Fasting
- inn i regjering
05.05.1815   Carsten Tank Anker
- ut av regjering
 
xx.06.1815 Stockholm Peter Motzfeldt
- permisjon
Mathias Sommerhielm
xx.06.1815 Justis Mathias Sommerhielm Christian A. Diriks
1816 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.04.1816 Stockholm Christian Krohg
- permisjon
Jonas Collett
xx.04.1816 Indre Jonas Collett Herman Wedel Jarlsberg
01.06.1816 Armé Diderik Hegermann
- ut av regjering
Peter Motzfeldt
02.08.1816 Stattholder Hans H. von Essen
- ut av embetet
 
20.08.1816 Stattholder   Carl Mörner
- inn i embetet
xx.08.1816 Indre Herman Wedel Jarlsberg Christian Krohg
xx.08.1816 Finans Herman Wedel Jarlsberg Christian Krohg
xx.09.1816 Stockholm Mathias Sommerhielm Niels Treschow
xx.09.1816 Kirke- og
undervisning
Niels Treschow Christian Krohg
xx.09.1816 Justis Christian A. Diriks Mathias Sommerhielm
xx.10.1816 Indre Christian Krohg Herman Wedel Jarlsberg
xx.10.1816 Finans Christian Krohg Herman Wedel Jarlsberg
1817 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.05.1817 Stockholm Jonas Collett Mathias Sommerhielm
xx.05.1817 Justis Mathias Sommerhielm Christian A. Diriks
xx.05.1817 Indre Herman Wedel Jarlsberg Jonas Collett
xx.05.1817 Politi Christian A. Diriks Christian Krohg
18.10.1817 Politi Christian Krohg Christian A. Diriks
27.10.1817 Stockholm Niels Treschow  
xx.10.1817 Justis Christian A. Diriks Christian Krohg
xx.11.1817 Stockholm   Thomas Fasting
xx.11.1817 Kirke- og
undervisning
Christian Krohg Niels Treschow
xx.11.1817 Marine Thomas Fasting Jens S. Fabricius
- inn i regjering,
konstituert
xx.xx.1817   Severin Løvenskiold
- ut av regjering
 
1818 Departement Ut av departement Inn i departement
28.01.1818 Politi Christian A. Diriks Christian Krohg
04.03.1818 Politi Christian Krohg Christian A. Diriks
xx.03.1818 Justis Christian Krohg Christian A. Diriks
10.08.1818 Stattholder Carl Mörner
- ut av embetet
Mathias Sommerhielm
- fungerende sjef for
regjeringen i Christiania
xx.08.1818 Stockholm Mathias Sommerhielm  
10.10.1818   Christian Krohg
- ut av regjering
 
18.10.1818 Stattholder Mathias Sommerhielm
- fungerende sjef for
regjeringen i Christiania
August Sandels
- inn i embetet
xx.10.1818 Stockholm   Peter Motzfeldt
xx.10.1818 Finans Herman Wedel Jarlsberg Jonas Collett
xx.10.1818 Armé Peter Motzfeldt Mathias Sommerhielm
xx.11.1818 Finans Jonas Collett Herman Wedel Jarlsberg
xx.12.1818 Stockholm Thomas Fasting  
xx.12.1818 Marine Jens S. Fabricius
- konstituert,
ut av regjering
Thomas Fasting
1819 Departement Ut av departement Inn i departement
01.01.1819 Indre Jonas Collett  
0101.1819 Politi Christian A. Diriks  
xx.05.1819 Stockholm   Mathias Sommerhielm
xx.05.1819 Armé Mathias Sommerhielm Jonas Collett
xx.10.1819 Stockholm Peter Motzfeldt Niels Treschow
xx.10.1819 Armé Jonas Collett Peter Motzfeldt
xx.10.1819 Kirke- og
undervisning
Niels Treschow Jonas Collett
1820 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.05.1820 Stockholm Mathias Sommerhielm Thomas Fasting
xx.05.1820 Marine Thomas Fasting Jonas Collett
xx.09.1820 Stockholm Niels Treschow Jonas Collett
xx.09.1820 Kirke- og
undervisning
Jonas Collett Niels Treschow
xx.09.1820 Marine Jonas Collett Mathias Sommerhielm
1821 Departement Ut av departement Inn i departement
23.08.1821 Stockholm   Nicolai L. Krog
- inn i regjering,
konstituert
xx.08.1821 Stockholm Thomas Fasting Mathias Sommerhielm
xx.08.1821 Stockholm Jonas Collett  
xx.08.1821 Marine Mathias Sommerhielm Thomas Fasting
1822 Departement Ut av departement Inn i departement
01.01.1822 Finans Herman Wedel Jarlsberg
- ut av regjering,
i embetet til 03.10.1822
Jonas Collett
23.03.1822 Revisjon   Peter Motzfeldt
xx.05.1822 Stockholm Nicolai L. Krog
- konstituert
 
xx.06.1822 Armé Peter Motzfeldt Nicolai L. Krog
- konstituert,
utnevnt 15.06.1822
01.07.1822 Statsminister Peder Anker Mathias Sommerhielm
01.07.1822 Stockholm Mathias Sommerhielm Paul Hansen Birch
- inn i regjering,
konstituert
09.07.1822 Kirke- og
undervisning
  Poul Chr. Holst
- inn i regjering,
konstituert
xx.07.1822 Stockholm   Mathias Hagerup
- inn i regjering,
konstituert
xx.07.1822 Kirke- og
undervisning
Niels Treschow  
xx.09.1822 Stockholm Paul Hansen Birch
- konstituert,
ut av regjering
 
xx.09.1822 Stockholm Mathias Hagerup
- konstituert,
ut av regjering
 
xx.12.1822 Stockholm   Niels Treschow
xx.12.1822 Stockholm   Hans H. Falbe
- inn i regjering,
konstituert 16.11.1822,
utnevnt 10.07.1823
1823 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.04.1823 Stockholm Niels Treschow Poul Chr. Holst
xx.04.1823 Kirke- og
undervisning
Poul Chr. Holst Niels Treschow
1824 Departement Ut av departement Inn i departement
11.04.1824 Stattholder/
visekonge
August Sandels
- permisjon
kronprins Oscar
- inn i embetet
01.05.1824 Revisjon Peter Motzfeldt Thomas Fasting
21.05.1824 Revisjon Thomas Fasting Hans H. Falbe
xx.05.1824 Stockholm Hans H. Falbe Peter Motzfeldt
xx.08.1824 Stockholm Poul Chr. Holst Thomas Fasting
xx.08.1824 Marine Thomas Fasting Poul Chr. Holst
01.11.1824 Stattholder/
visekonge
kronprins Oscar
- ut av embetet
Jonas Collett
- fungerende sjef for
regjeringen i Christiania
xx.12.1824 Stattholder/
visekonge
Jonas Collett
- fungerende sjef for
regjeringen i Christiania
August Sandels
1825 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.05.1825 Stockholm Peter Motzfeldt Hans H. Falbe
xx.05.1825 Revisjon Hans H. Falbe Peter Motzfeldt
28.06.1825 Kirke- og
undervisning
Niels Treschow
- ut av regjering
Poul Chr. Holst
16.09.1825 Justis Christian A. Diriks Poul Chr. Holst
16.09.1825 Kirke- og
undervisning
Poul Chr. Holst Christian A. Diriks
16.09.1825 Marine Poul Chr. Holst Thomas Fasting
xx.09.1825 Stockholm Thomas Fasting  
xx.10.1825 Stockholm   Nicolai L. Krog
xx.10.1825 Armé Nicolai L. Krog Jørgen Vogt
- inn i regjering,
utnevnt 16.09.1825
1826 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.09.1826 Stockholm Nicoali L. Krog Poul Chr. Holst
xx.09.1826 Stockholm Hans H. Falbe Thomas Fasting
xx.09.1826 Marine Thomas Fasting Hans H. Falbe
xx.09.1826 Justis Poul Chr. Holst Jørgen Vogt
xx.09.1826 Armé Jørgen Vogt Nicolai L. Krog
1827 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.06.1827 Statsminister Mathias Sommerhielm
- permisjon,
død 15.11.1827
Poul Chr. Holst
- fungerende
xx.09.1827 Statsminister Poul Chr. Holst
- konstituert
Jørgen Vogt
- konstituert
xx.09.1827 Stockholm Poul Chr. Holst Jørgen Vogt
xx.09.1827 Justis Jørgen Vogt Poul Chr. Holst
xx.10.1827 Stockholm Thomas Fasting Hans H. Falbe
xx.10.1827 Marine Hans H. Falbe Thomas Fasting
26.11.1827 Stattholder August Sandels
- ut av embetet
Baltzar von Platen
- inn i embetet
1828 Departement Ut av departement Inn i departement
10.07.1828 Statsminister Jørgen Vogt
- konstituert
Severin Løvenskiold
- inn i regjering
xx.09.1828 Stockholm Hans H. Falbe Frederik Due
- inn i regjering,
konstituert
xx.09.1828 Revisjon Peter Motzfeldt Hans H. Falbe
xx.11.1828 Stockholm Frederik Due
- konstituert,
ut av regjering
Peter Motzfeldt
xx.12.1828 Stockholm Jørgen Vogt
- permisjon fra 1829
Nicolai L. Krog
xx.12.1828 Armé Nicolai L. Krog Thomas Fasting
1829 Departement Ut av departement Inn i departement
30.10.1829 Stockholm Peter Motzfeldt  
xx.11.1829 Stockholm   Hans H. Falbe
xx.11.1829 Revisjon Hans H. Falbe Peter Motzfeldt
06.12.1829 Stattholder Baltzar von Platen
- død
Jonas Collett
- fungerende sjef for
regjeringen i Christiania
1830 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.01.1830 Stockholm Nicolai L. Krog Thomas Fasting
xx.01.1830 Armé Thomas Fasting Nicolai L. Krog
xx.01.1830 Marine Thomas Fasting Nicolai L. Krog
07.10.1830 Stockholm Hans H. Falbe
- død
 
08.11.1930 Stockholm   Valentin Sibbern
- inn i regjering,
utnevnt 17.10.1830
1831 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.01.1831 Stockholm Thomas Fasting  
xx.01.1831 Marine Nicolai L. Krog Thomas Fasting
xx.06.1831 Stockholm   Peter Motzfeldt
xx.06.1831 Revisjon Peter Motzfeldt Nicolai L. Krog
1832 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.01.1832 Stockholm Valentin Sibbern  
xx.01.1832 Revisjon Nicolai L. Krog Valentin Sibbern
xx.08.1832 Stockholm Peter Motzfeldt Poul Chr. Holst
xx.08.1832 Stockholm   Nicolai L. Krog
xx.08.1832 Armé Nicolai L. Krog Thomas Fasting
xx.08.1832 Justis Poul Chr. Holst Valentin Sibbern
xx.08.1832 Revisjon Valentin Sibbern Peter Motzfeldt
1833 Departement Ut av departement Inn i departement
17.06.1833 Visekonge   kronprins Oscar
- inn i embetet
xx.07.1833 Stockholm Nicolai L. Krog Thomas Fasting
xx.07.1833 Armé Thomas Fasting Nicolai L. Krog
xx.07.1833 Marine Thomas Fasting Nicolai L. Krog
xx.08.1833 Stockholm Poul Chr. Holst Valentin Sibbern
xx.08.1833 Justis Valentin Sibbern Poul Chr. Holst
03.09.1833 Visekonge kronprins Oscar
- ut av  embetet
 
1834 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.09.1834 Stockholm Valentin Sibbern  
xx.09.1834 Stockholm Thomas Fasting Peter Motzfeldt
xx.09.1834 Revisjon Peter Motzfeldt Valentin Sibbern
xx.09.1834 Marine Nicolai L. Krog Thomas Fasting
1835 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.05.1835 Stockholm   Nicolai L. Krog
xx.05.1835 Armé Nicolai L. Krog Valentin Sibbern
xx.09.1835 Revisjon Valentin Sibbern Peter Motzfeldt
xx.11.1835 Stockholm Peter Motzfeldt  
1836 Departement Ut av departement Inn i departement
28.04.1836 Stockholm Nicolai L. Krog Frederik Due
- inn i regjering,
konstituert
xx.05.1836 Justis Poul Chr. Holst Valentin Sibbern
xx.05.1836 Armé Valentin Sibbern Nicolai L. Krog
xx.05.1836 Marine Thomas Fasting Nicolai L. Krog
xx.06.1836 Stockholm Frederik Due
- konstituert,
ut av regjering
Poul Chr. Holst
xx.06.1836 Stockholm   Thomas Fasting

 


Statssekretær
Fischer, Christian Emanuel
, konstituert statssekretær. Avskjed 2. desember 1814.

Holst, Poul Christian, konstituert amtmann. Statssekretær 2. desember 1814. Permittert 1817-1821. Statsråd 9. juli 1822.

Platou, Ludvig Stoud, ekspedisjonssekretær. Konstituert statssekretær 1817-1821.

Vogt, Jørgen Herman, førsteekspedisjonssekretær. Statssekretær 9. juli 1822. Statsråd 16. september 1825.

Platou, Ludvig Stoud, tidligere konstituert statssekretær. Statssekretær 16. september 1825. I embetet til sin død 30. november 1833.

Bull, Georg Jacob, stiftsamtmann. Statssekretær 6. mai 1834. Avskjed 21. september 1836.


Ekspedisjonssekretær i Stockholm
- tittelen endret til statssekretær i Stockholm 9. juli 1822 
Hagerup, Mathias, krigsråd. Ekspedisjonssekretær 26. november 1814, til Statsrådsavdelingen i Stockholm før jul 1814. Konstituert statssekretær 9. juli 1822. I embetet til sin død 1. oktober 1822.

Due, Frederik Gottschalck Haxthausen, major. Statssekretær 3. oktober 1822.


Sekretær hos den norske regjerings formann
Holst, Christian, student. Sekretær 4. juli 1829. Kammerjunker og sekretær 1833.


Skiftet mellom det første Wedel-ministeriet og det andre Wedel-ministeriet og dets fortsettelse, fant sted ved utnevnelsen av tidligere statsråd Herman Wedel Jarlsberg til stattholder i Norge 19. september 1836.

Til toppen