4. Departement (handels- og tollsaker) (1814–1814)

4. Departement (handels- og tollsaker) ble opprettet 2. mars 1814. Det var et av de fem første departementene i Christiania (Oslo) etter oppløsningen av det dansk-norske rike 14. januar 1814.

30. november 1814 ble 4. Departement (handels- og tollsaker) nedlagt. Hovedtyngden av sakene ble overført til 1. Departement (finanssaker), som nå fikk navnet endret til 5. Departement (finans-, handels- og tollsaker).

Regjeringspolitikere