5. Departement (finans-, handels- og tollsaker) (1814–1819)

30. november 1814 fikk 1. Departement (finanssaker) navnet endret til 5. Departement (finans-, handels- og tollsaker). Sakene fra det nedlagte 4. Departement (handels- og tollsaker) ble overført.

1. januar 1819 fikk 5. Departement (finans-, handels- og tollsaker) navnet endret til Finans-, handels- og tolldepartementet.

Regjeringspolitikere