Herman Wedel Jarlsberg

Tidligere roller:

Finansminister - permisjon

Finans-, handels- og tolldepartementet - Det første Wedel-ministeriet

01.01.1822–03.10.1822

Finansminister - permisjon

5. Departement (finans-, handels- og tollsaker) - Det første Wedel-ministeriet

15.10.1818–15.11.1818

Finansminister og konstituert indreminister - permisjon

5. Departement (finans-, handels- og tollsaker) - Det første Wedel-ministeriet

15.08.1816–15.10.1816

Finansminister og konstituert indreminister

4. Departement (innenrikssaker) - Det første Wedel-ministeriet

15.04.1816–15.05.1817

01.01.1819 ble 4. Departement (innenrikssaker) nedlagt. Hovedtyngden av sakene ble overført til 5. Departement (finans-, handels- og tollsaker), som samtidig fikk navnet endret til Finans-, handels- og tolldepartementet.

Finansminister

5. Departement (finans-, handels- og tollsaker) - Det første Wedel-ministeriet

30.11.1814–01.01.1819

01.01.1819 fikk 5. Departement (finans-, handels- og tollsaker) navnet endret til Finans-, handels- og tolldepartementet. Samtidig fikk departementet overført hovedtyngden av sakene fra det nedlagte 4. Departement (innenrikssaker).

Finansminister

1. Departement (finanssaker) - Det første Wedel-ministeriet

27.11.1814–30.11.1814

30.11.1814 fikk 1. Departement (finanssaker) navnet endret til 5. Departement (finans-, handels- og tollsaker). Departementet fikk samtidig overført sakene fra det nedlagte 4. Departement (handels- og tollsaker).