Finans-, handels- og tolldepartementet (1819–1846)

1. januar 1819 fikk 5. Departement (finans-, handels- og tollsaker) navnet endret til Finans-, handels- og tolldepartementet. Samtidig ble de fleste sakene fra det nedlagte 4. Departement (innenrikssaker) overført.

23. mars 1822 ble regnskaps- og revisjonssakene overført fra Finans-, handels- og tolldepartementet til det nyopprettede Revisjonsdepartementet.

1. januar 1846 fikk Finans-, handels- og tolldepartementet navnet endret til Finans- og tolldepartementet. Handelssakene ble overført til det nyopprettede Indredepartementet.

Regjeringspolitikere