Christian Holst

Tidligere roller:

Sekretær for Den norske regjerings formann

for statsråd Krog, Nicolai Johan Lohmann

Armedepartementet (av 1819) - Det andre Wedel-ministeriet

04.07.1829–01.02.1876

Sekretær for Den norske regjerings formann

for statsminister Stang, Frederik

Statssekretariatet - Frederik Stangs ministerium

04.07.1829–01.02.1876

Sekretær for Den norske regjerings formann

for statsråd Petersen, Hans Christian

Justis- og politidepartementet - Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet

04.07.1829–01.02.1876

Sekretær for Den norske regjerings formann

for statsråd Vogt, Jørgen Herman

Revisjonsdepartementet - Vogt-ministeriet

04.07.1829–01.02.1876

Sekretær for Den norske regjerings formann

for statsråd Collett, Jonas

Finans-, handels- og tolldepartementet - Det første Wedel-ministeriet

04.07.1829–01.02.1876

Sekretær for Den norske regjerings formann

for statsråd Krog, Nicolai Johan Lohmann

Revisjonsdepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

04.07.1829–01.02.1876