Frederik Stangs ministerium

17. desember 1861–11. oktober 1880

Stattholder
Embetet ikke besatt, opphevet 5. juni 1873.

 

Antall regjeringsmedlemmer:

17.12.1861 10
11.10.1880 11

 

Statsministre
Sibbern, Georg Christian, tidligere statsminister. Statsminister. Avskjed 9. oktober 1871, i embetet til 1. november 1871.

Kierulf, Otto Richard, oberstløytnant. Statsminister 1. november 1871, norsk statsminister i Stockholm 21. juli 1873. Norsk statsminister i interimsregjeringene i Stockholm 26. mai-5. juni og 6.-21. juli 1875.

Stang, Frederik, førstestatsråd. Statsminister og sjef for den norske regjering 21. juli 1873. Sjef for Revisjonsdepartementet til 6. august 1873. Avskjed 4. oktober 1880.

Selmer, Christian August, statsråd. Konstituert statsminister 4. oktober 1880.


Førstestatsråd
Stang, Frederik, tidligere statsråd. Førstestatsråd og sjef for Revisjonsdepartementet. Førstestatsråd og sjef for Indredepartementet 17. juni 1868, førstestatsråd og sjef for Revisjonsdepartementet oktober 1869. Statsminister og sjef for den norske regjering 21. juli 1873, sjef for Revisjonsdepartementet til 6. august 1873


Statsråder
Riddervold, Hans, statsråd og sjef for Kirkedepartementet. Avskjed 1. juli 1872.

Bretteville, Christian Zetlitz, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Indredepartementet september 1862, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm august 1865, sjef for Indredepartementet august 1866, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juni 1868, sjef for Indredepartementet 9. oktober 1869. I embetet til sin død 24. februar 1871.

Lange, Otto Vincent, statsråd. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Finansdepartementet september 1862. Avskjed 22. juni 1863.

Møinichen, Erik Røring, statsråd og sjef for Finansdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1862, sjef for Marinedepartementet 10. oktober 1863, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm oktober 1864, sjef for Finansdepartementet oktober 1865, sjef for Justisdepartementet oktober 1866, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm oktober 1867, sjef for Revisjonsdepartementet 17. juni 1868, sjef for Finansdepartementet oktober 1869. Avskjed 26. november 1869, bestyrte embetet til 1. februar 1870.

Manthey, August Christian, statsråd og sjef for Indredepartementet. Sjef for Armédepartementet 22. oktober 1862, sjef for Justisdepartementet 28. september 1863, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 28. september 1864, sjef for Indredepartementet august 1865, sjef for Armédepartementet august 1866, sjef for Marinedepartementet juli 1867, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juni 1868, sjef for Justisdepartementet juni 1869, sjef for Finansdepartementet 1. februar 1870, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 20. september 1870, sjef for Marinedepartementet oktober 1871, sjef for Armédepartementet februar 1872, sjef også for Marinedepartementet 28. mai-17. juni 1872, sjef for Finansdepartementet juli 1872, sjef for Marinedepartementet juli 1873, sjef også for Finansdepartementet 24. februar-7. april 1874. Avskjed 29. juli 1874.

Wergeland, Harald Nicolai Storm, statsråd og sjef for Armédepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 22. oktober 1862, sjef for Armédepartementet 1. oktober 1863, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm august 1866, sjef for Armédepartementet juli 1867. Avskjed 3. april 1868.

Meldahl, Hans Gerhard Colbjørnsen, høyesterettsassessor. Statsråd og sjef for Justisdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm oktober 1863, sjef for Justisdepartementet 28. september 1864, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm oktober 1866, sjef for Justisdepartementet oktober 1867, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juni 1869, sjef for Justisdepartementet juli 1870, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm oktober 1871, sjef for Justisdepartementet 24. september 1872. Avskjed 8. januar 1874.

Haffner, Wolfgang Wenzel, kommandør. Statsråd og sjef for Marinedepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 10. oktober 1863, sjef for Marinedepartementet oktober 1864, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juli 1867, sjef for Marinedepartementet juni 1868. Avskjed 8. mars 1869.

Helliesen, Henrik Laurentius, amtmann. Statsråd 22. juni 1863, sjef for Finansdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm oktober 1865, sjef for Finansdepartementet oktober 1866, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm oktober 1869, sjef for Finansdepartementet oktober 1870, også sjef for Indredepartementet 24. februar-13. mai 1871, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 6. juli 1872, sjef for Finansdepartementet juni 1873, permittert 24. februar 1874, sjef for Finansdepartementet 7. april 1874, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 26. mai-5. juni 1875, sjef for Finansdepartementet 5. juni 1875, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 6.-21. juli 1875, sjef for Finansdepartementet 21. juli 1875, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm oktober 1875, sjef for Finansdepartementet november 1876, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1879, sjef for Finansdepartementet september 1880.

Irgens, Niels Christian, generalmajor. Statsråd 3. april 1868, sjef for Armédepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm februar 1872. Avskjed 28. mai 1872.

Broch, Ole Jacob, professor. Statsråd 8. mars 1869, sjef for Marinedepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm august 1871, sjef for Marinedepartementet 27. februar 1872. Avskjed 28. mai 1872.

Falsen, Johan Collett, amtmann. Statsråd 26. november 1869, tiltrådte 1. februar 1870, sjef for Justisdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juli 1870, sjef for Marinedepartementet august 1871, sjef for Justisdepartementet oktober 1871, sjef for Indredepartementet september 1872, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1873, sjef for Justisdepartementet oktober 1874, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm august 1877, sjef for Justisdepartementet august 1878. I embetet til sin død 2. september 1879.

Vogt, Niels Petersen, stiftsamtmann. Statsråd 13. mai 1871, sjef for Indredepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1872, sjef for Indredepartementet september 1873, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juli 1875, sjef for Indredepartementet august 1876, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm august 1878, sjef for Indredepartementet august 1879, også konstituert sjef for Justisdepartementet 2. september-13. oktober 1879.

Johansen, Jacob Lerche, kaptein. Statsråd 17. juni 1872, sjef for Marinedepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juli 1873, sjef for Marinedepartementet august 1874, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm oktober 1877, sjef for Marinedepartementet oktober 1878.

Essendrop, Carl Peter Parelius, stiftsprost. Statsråd 1. juli 1872, sjef for Kirkedepartementet. Avskjed 24. oktober 1874, i embetet til 28. november 1874.

Segelcke, Lorentz Henrik Müller, stabskaptein. Statsråd 1. juli 1872, sjef for Armédepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 29. juli 1874, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 26. mai-5. juni 1875, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 6.-21. juli 1875, sjef for Armédepartementet 21. juli 1875. Avskjed 9. oktober 1877.

Aall, Jacob jr., statssekretær. Konstituert statsråd 6. august 1873, sjef for Revisjonsdepartementet til 26. mai 1875. Også konstituert sjef for Justisdepartementet 8. januar 1874-xx.mai 1874. Konstituert statsråd 26. mai 1875, sjef for Finansdepartementet til 5. juni 1875. Konstituert statsråd 5. juni 1875, sjef for Revisjonsdepartementet til 6. juli 1875. Konstituert statsråd 6. juli 1875, sjef for Finansdepartementet til 21. juli 1875. Konstituert statsråd 21. juli 1875, sjef for Revisjonsdepartementet til sin død 13. juni 1879.

Holmboe, Jens, amtmann. Statsråd 8. januar 1874, sjef for Justisdepartementet mai 1874. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm oktober 1874, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 26. mai-5. juni 1875, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 6.-21. juli 1875, sjef for Finansdepartementet oktober 1875, sjef for Kirkedepartementet oktober 1876, sjef for Marinedepartementet oktober 1877, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm oktober 1878, sjef for Finansdepartementet september 1879.

Selmer, Christian August, byfogd. Statsråd 29. juli 1874, sjef for Armédepartementet. Medlem av interimsregjeringen i Stockholm 26. mai-5. juni 1875, sjef for Armédepartementet 5. juni 1875, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 6.-21. juli 1875, sjef for Indredepartementet 21. juli 1875, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm august 1876, sjef for Justisdepartementet august 1877, sjef for Indredepartementet august 1878, sjef også for Revisjonsdepartementet juni-august 1879, sjef for Revisjonsdepartementet august 1879, sjef også for Armédepartementet september 1879, sjef for Armédepartementet 13. oktober 1879, uten portefølje september 1880, konstituert statsminister 4. oktober 1880.

Nissen, Rasmus Tønder, professor. Statsråd 28. november 1874, sjef for Kirkedepartementet. Medlem av interimsregjeringen i Stockholm 26. mai-5. juni 1875, sjef for Kirkedepartementet juni 1875, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 6.-21. juli 1875, sjef for Kirkedepartementet juli 1875, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm november 1876, sjef for Kirkedepartementet oktober 1877.

Manthey, August Christian, tidligere statsråd. Statsråd 18. mai 1875, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 26. mai-5. juni 1875.

Wergeland, Harald Nicolai Storm, tidligere statsråd. Statsråd 18. mai 1875, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 26. mai-5. juni 1875.

Haffner, Wolfgang Wenzel, tidligere statsråd. Statsråd 18. mai 1875, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 26. mai-5. juni 1875.

Essendrop, Carl Peter Parelius, tidligere statsråd. Statsråd 18. mai 1875, tilforordnet sjef for Kirkedepartementet 26. mai-5. juni 1875.

Folkestad, Halvor Olsen, biskop. Statsråd 18. mai 1875, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 26. mai-5. juni 1875.

Bull, Anders Sandøe Ørsted, generalkrigskommissær. Statsråd 18. mai 1875, tilforordnet sjef for Armédepartementet 26. mai-5. juni 1875.

Platou, Frederik Christian Stoud, konstituert generalauditør. Statsråd 18. mai 1875, tilforordnet sjef for Revisjonsdepartementet 26. mai-5. juni 1875.

Manthey, August Christian, tidligere statsråd. Statsråd 6. juli 1875, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 6.-21. juli 1875.

Wergeland, Harald Nicolai Storm, tidligere statsråd. Statsråd 6. juli 1875, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 6.-21. juli 1875.

Haffner, Wolfgang Wenzel, tidligere statsråd. Statsråd 6. juli 1875, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 6.-21. juli 1875.

Essendrop, Carl Peter Parelius, tidligere statsråd. Statsråd 6. juli 1875, tilforordnet sjef for Kirkedepartementet 6.-21. juli 1875.

Folkestad, Halvor Olsen, tidligere statsråd. Statsråd 6. juli 1875, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 6.-21. juli 1875.

Bull, Anders Sandøe Ørsted, tidligere statsråd. Statsråd 6. juli 1875, tilforordnet sjef for Armédepartementet 6.-21. juli 1875.

Platou, Frederik Christian Stoud, tidligere statsråd. Statsråd 6. juli 1875, tilforordnet sjef for Revisjonsdepartementet 6.-21.juli 1875.

Munthe, Adolph Frederik, oberst. Statsråd 9. oktober 1877, sjef for Armédepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm august 1879, sjef for Armédepartementet september 1880.

Jensen, Christian, borgermester. Statsråd 13. oktober 1879, sjef for Revisjonsdepartementet. Også sjef for Justisdepartementet september 1880.

Bachke, Ole Andreas, stiftsoverrettsjustitiarius. Statsråd 13. oktober 1879, sjef for Justisdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1880.


Statsrådsbevegelser i Frederik Stangs ministerium 1861-1880:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1862      
xx.09.1862 Stockholm Christian Z. Bretteville  
xx.09.1862 Stockholm Otto V. Lange Erik R. Møinichen
xx.09.1862 Finans Erik R. Møinichen Otto V. Lange
xx.09.1862 Indre August Chr. Manthey Christian Z. Bretteville
22.10.1862 Armé Harald S. Wergeland August Chr. Manthey
xx.10.1862 Stockholm   Harald S. Wergeland
1863 Departement Ut av departement Inn i departement
22.06.1863 Finans Otto V. Lange
- ut av regjering
Henrik L. Helliesen
- inn i regjering
28.09.1863 Stockholm Harald S. Wergeland  
xx.09.1863 Justis Hans C. Meldahl August Chr. Manthey
01.10.1863 Stockholm Erik R. Møinichen  
01.10.1863 Armé August Chr. Manthey Harald S. Wergeland
10.10.1863 Stockholm   Wolfgang  W. Haffner
10.10.1863 Marine
og post
Wolfgang  W. Haffner Erik R. Møinichen
xx.10.1863 Stockholm   Hans C. Meldahl
1864 Departement Ut av departement Inn i departement
28.09.1864 Justis August Chr. Manthey Hans C. Meldahl
xx.09.1864 Stockholm Hans C. Meldahl August Chr. Manthey
xx.10.1864 Stockholm Wolfgang W. Haffner Erik R. Møinichen
xx.10.1864 Marine
og post
Erik R. Møinichen Wolfgang W. Haffner
1865 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.08.1865 Stockholm Augut Chr. Manthey Christian Z. Bretteville
xx.08.1865 Indre Christian Z. Bretteville August Chr. Manthey
xx.10.1865 Stockholm Erik R. Møinichen Henrik L. Helliesen
xx.10.1865 Finans Henrik L. Helliesen Erik R. Møinichen
1866 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.08.1866 Stockholm Christian Z. Bretteville Harald s. Wergeland
xx.08.1866 Indre August Chr. Manthey Christian Z. Bretteville
xx.08.1866 Armé Harald S. Wergeland August Chr. Manthey
xx.10.1866 Stockholm Henrik L. Helliesen Hans C. Meldahl
xx.10.1866 Finans Erik R. Møinichen Henrik L. Helliesen
xx.10.1866 Justis Hans C. Meldahl Erik R. Møinichen
1867 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.07.1867 Stockholm Harald S. Wergeland Wolfgang W. Haffner
xx.07.1867 Armé August Chr. Manthey Harald S. Wergeland
xx.07.1867 Marine
og post
Wolfgang W. Haffner August Chr. Manthey
xx.10.1867 Stockholm Hans C. Meldahl Erik R. Møinichen
xx.10.1867 Justis Erik R. Møinichen Hans C. Meldahl
1868 Departement Ut av departement Inn i departement
03.04.1868 Armé Harald S. Wergeland
- ut av  regjering
Niels Chr. Irgens
- inn i regjering
17.06.1868 Revisjon Frederik Stang Erik R. Møinichen
17.06.1868 Stockholm Erik R. Møinichen  
17.06.1868 Indre Christian Z. Bretteville Frederik Stang
xx.06.1868 Stockholm   Christian Z. Bretteville
xx.06.1868 Stockholm Wolfgang W. Haffner August Chr. Manthey
xx.06.1868 Marine
og post
August Chr. Manthey Wolfgang W. Haffner
1869 Departement Ut av departement Inn i departement
08.03.1869 Marine
og post
Wolfgang W. Haffner
- ut av regjering
Ole Jacob Broch
- inn i regjering
xx.06.1869 Stockholm August Chr. Manthey Hans C. Meldahl
xx.06.1869 Justis Hans C. Meldahl August Chr. Manthey
09.10.1869 Stockholm Christian Z. Bretteville  
xx.10.1869 Indre Frederik Stang Christian Z. Bretteville
xx.10.1869 Stockholm   Henrik L. Helliesen
xx.10.1869 Revisjon Erik R. Møinichen Frederik Stang
xx.10.1869 Finans Henrik L. Helliesen Erik R. Møinichen
1870 Departement Ut av departement Inn i departement
01.02.1870 Finans Erik R. Møinichen
- ut av regjering
August Chr. Manthey
01.02.1870 Justis August Chr. Manthey Johan C. Falsen
- inn i regjering
xx.07.1870 Stockholm Hans C. Meldahl Johan C. Falsen
xx.07.1870 Justis Johan C. Falsen Hans C. Meldahl
20.09.1870 Stockholm Henrik L. Helliesen August Chr. Manthey
xx.10.1870 Finans August Chr. Manthey Henrik L. Helliesen
1871 Departement Ut av departement Inn i departement
23.02.1871 Indre Christian Z. Bretteville
- død
Henrik L. Helliesen
- konstituert
13.05.1871 Indre Henrik L. Helliesen
- konstituert
Niels P. Vogt
- inn i regjering
xx.08.1871 Stockholm Johan C. Falsen Ole Jacob Broch
xx.08.1871 Marine
og post
Ole Jacob Broch Johan C. Falsen
xx.10.1871 Stockholm August Chr. Manthey Hans C. Meldahl
xx.10.1871 Marine
og post
Johan C. Falsen August Chr. Manthey
01.11.1871 Statsminister Georg Sibbern
- ut av regjering
Richard Kierulf
- inn i regjering
1872 Departement Ut av departement Inn i departement
27.02.1872 Stockholm Ole Jacob Broch  
xx.02.1872 Stockholm   Niels Chr. Irgens
xx.02.1872 Marine
og post
August Chr. Manthey Ole Jacob Broch
xx.02.1872 Armé Niels Chr. Irgens August Chr. Manthey
28.05.1872 Stockholm Niels Chr. Irgens
- ut av regjering
 
28.05.1872 Marine
og post
Ole Jacob Broch
- ut av regjering
August Chr. Manthey
- konstituert
17.06.1872 Marine
og post
August Chr. Manthey
- konstituert
Jacob L. Johansen
- inn i regjering
01.07.1872 Kirke- og
undervisning
Hans Riddervold
- ut av regjering
Carl P. Essendrop
- inn i regjering
01.07.1872 Armé August Chr. Manthey Lorentz M. Segelcke
- inn i regjering
06.07.1872 Stockholm   Henrik L. Helliesen
xx.07.1872 Finans Henrik L. Helliesen August Chr. Manthey
24.09.1872 Stockholm Hans C. Meldahl  
xx.09.1872 Stockholm   Niels P. Vogt
xx.09.1872 Indre Niels P. Vogt Johan C. Falsen
xx.09.1872 Justis Johan C. Falsen Hans C. Meldahl
1873 Departement Ut av departement Inn i departement
05.06.1873 Stattholder
- embetet
opphevet
   
xx.06.1873 Stockholm Henrik L. Helliesen Jacob L. Johansen
xx.06.1873 Finans August Chr. Manthey Henrik L. Helliesen
21.07.1873 Statsminister Richard Kierulf Frederik Stang
21.07.1873 Førstestatsråd Frederik Stang  
21.07.1873 Statsminister
i Stockholm
  Richard Kierulf
xx.07.1873 Marine
og post
Jacob L. Johansen August Chr. Manthey
06.08.1873 Revisjon Frederik Stang Jacob Aall jr.
- inn i regjering,
konstituert
29.09.1873 Stockholm Niels P. Vogt Johan C. Falsen
xx.09.1873 Indre Johan C. Falsen Niels P. Vogt
1874 Departement Ut av departement Inn i departement
08.01.1874 Justis Hans C. Meldahl
- ut av regjering
Jacob Aall jr.
- konstituert
24.02.1874 Finans Henrik L. Helliesen
- permisjon
August Chr. Manthey
- konstituert
07.04.1874 Finans August Chr. Manthey
- konstituert
Henrik L. Helliesen
xx.05.1874 Justis Jacob Aall jr.
- konstituert
Jens Holmboe
- inn i regjering
29.07.1874 Marine
og post
August Chr. Manthey
- ut av regjering
 
29.07.1874 Armé Lorentz M. Segelcke Christian A. Selmer
- inn i regjering
xx.07.1874 Stockholm Jacob L. Johansen Lorentz M. Segelcke
xx.08.1874 Marine
og post
  Jacob L. Johansen
xx.10.1874 Stockholm Johan C. Falsen Jens Holmboe
xx.10.1874 Justis Jens Holmboe Johan C. Falsen
28.11.1874 Kirke- og
undervisning
Carl P. Essendrop
- ut av regjering
Rasmus T. Nissen
- inn i regjering
1875 Departement Ut av departement Inn i departement
26.05.1875 Stockholm   Henrik L. Helliesen
26.05.1875 Stockholm   Christian A. Selmer
26.05.1875 Stockholm   Rasmus T. Nissen
26.05.1875 Armé Christian A. Selmer Anders Bull
- inn i regjering,
konstituert
26.05.1875 Kirke- og
undervisning
Rasmus T. Nissen Carl P. Essendrop
- inn i regjering,
konstituert
26.05.1875 Finans Henrik L. Helliesen Jacob Aall jr.
- konstituert
26.05.1875 Revisjon Jacob Aall jr.
- konstituert
Frederik S. Platou
- inn i regjering,
konstituert
05.06.1875 Stockholm Henrik L. Helliesen  
05.06.1875 Stockholm Christian A. Selmer  
05.06.1875 Stockholm Rasmus T. Nissen  
05.06.1875 Finans Jacob Aall
- konstituert
Henrik L. Helliesen
05.06.1875 Revisjon Frederik S. Platou
- konstituert,
ut av regjering
Jacob Aall jr.
- konstituert
05.06.1875 Armé Anders Bull
- konstituert,
ut av regjering
Christian A. Selmer
05.06.1875 Kirke- og
undervisning
Carl P. Essendrop
- konstituert,
ut av regjering
Rasmus T. Nissen
06.07.1875 Stockholm   Henrik L. Helliesen
06.07.1875 Stockholm   Christian A. Selmer
06.07.1875 Stockholm   Rasmus T. Nissen
06.07.1875 Finans Henrik L. Helliesen Jacob Aall jr.
- konstituert
06.07.1875 Kirke- og
undervisning
Rasmus T. Nissen Carl P. Essendrop
- inn i regjering,
konstituert
06.07.1875 Revisjon Jacob Aall jr.
- konstituert
Frederik S. Platou
- inn i regjering,
konstituert
21.07.1875 Stockholm Henrik L. Helliesen  
21.07.1875 Stockholm Christian A. Selmer  
21.07.1875 Stockholm Rasmus T. Nissen  
21.07.1875 Finans Jacob Aall jr.
- konstituert
Henrik L. Helliesen
21.07.1875 Armé Anders Bull
- konstituert,
ut av regjering
Lorentz M. Segelcke
21.07.1875 Kirke- og
undervisning
Carl P. Essendrop
- konstituert,
ut av regjering
Rasmus T. Nissen
21.07.1875 Revisjon Frederik S. Platou
- konstituert,
ut av regjering
Jacob Aall jr.
- konstituert
xx.07.1875 Stockholm Lorentz M. Segelcke Niels P. Vogt
xx.07.1875 Indre Niels P. Vogt Christian A. Selmer
xx.10.1875 Stockholm Jens Holmboe Henrik L. Helliesen
xx.10.1875 Finans Henrik L. Helliesen Jens Holmboe
1876 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.08.1876 Stockholm Niels P. Vogt Christian A. Selmer
xx.08.1876 Indre Christian A. Selmer Niels P. Vogt
xx.10.1876 Kirke- og
undervisning
Rasmus T. Nissen Jens Holmboe
xx.11.1876 Stockholm Henrik L. Helliesen Rasmus T. Nissen
xx.11.1876 Finans Jens Holmboe Henrik L. Helliesen
1877 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.08.1877 Stockholm Christian A. Selmer Johan C. Falsen
xx.08.1877 Justis Johan C. Falsen Christian A. Selmer
09.10.1877 Armé Lorentz M. Segelcke
- ut av regjering
Adolph F. Munthe
- inn i regjering
xx.10.1877 Stockholm Rasmus T. Nissen Jacob L. Johansen
xx.10.1877 Marine
og post
Jacob L. Johansen Jens Holmboe
xx.10.1877 Kirke- og
undervisning
Jens Holmboe Rasmus T. Nissen
1878 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.08.1878 Stockholm Johan C. Falsen Niels P. Vogt
xx.08.1878 Indre Niels P. Vogt Christian A. Selmer
xx.08.1878 Justis Christian A. Selmer Johan C. Falsen
xx.10.1878 Stockholm Jacob L. Johansen Jens Holmboe
xx.10.1878 Marine
og post
Jens Holmboe Jacob L. Johansen
1879 Departement Ut av departement Inn i departement
13.06.1879 Revisjon Jacob Aall jr.
- konstituert, død
Christian A. Selmer
- konstituert
xx.08.1879 Stockholm Niels P. Vogt Adolph F. Munthe
xx.08.1879 Indre Christian A. Selmer Niels P. Vogt
xx.08.1879 Revisjon   Christian A. Selmer
- utnevnt
02.09.1879 Justis Johan C. Falsen
- død
Niels P. Vogt
- konstituert
xx.09.1879 Stockholm Jens Holmboe Henrik L. Helliesen
xx.09.1879 Finans Henrik L. Helliesen Jens Holmboe
xx.09.1879 Armé Adolph F. Munthe Christian A. Selmer
13.10.1879 Justis Niels P. Vogt
- konstituert
Ole A. Bachke
- inn i regjering
13.10.1879 Revisjon Christian A. Selmer Christian Jensen
- inn i regjering
1880 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.09.1880 Stockholm Henrik L. Helliesen Ole A. Bachke
xx.09.1880 Stockholm Adolph F. Munthe  
xx.09.1880 Finans Jens Holmboe Henrik L. Helliesen
xx.09.1880 Armé Christian A. Selmer Adolph F. Munthe
xx.09.1880 Justis Ole A. Bachke Christian Jensen
04.10.1880 Statsminister Frederik Stang
- ut av regjering
Christian A. Selmer
- fungerende


Statssekretær
Skjelderup, Jacob Worm
, statssekretær. I embetet til sin død 2. september 1863.

Aall, Jacob jr., høyesterettsassessor. Statssekretær 24. oktober 1863. Også konstituert sjef for Revisjonsdepartementet 6. august 1873-26. mai 1875, for Justisdepartementet 8. januar 1874-xx. mai 1874, for Finansdepartementet 26. mai 1875-5. juni 1875, for Revisjonsdepartementet 5. juni 1875-6. juli 1875, for Finansdepartementet 6. juli 1875-21. juli 1875, og for Revisjonsdepartementet 21. juli 1875-til sin død 13. juni 1879.

Lehmann, Halfdan, borgermester. Statssekretær 18. oktober 1879.


Ekspedisjonssekretær i Stockholm
Monrad, Johan Frederik
, ekspedisjonssekretær. I embetet til sin død 1. februar 1877.

Schlytter, Hans, førstefullmektig. Ekspedisjonssekretær 26. mai 1877.


Sekretær hos den norske regjerings formann
Holst, Christian
, overintendant ved Hoffet og sekretær. Sjef for Hofforvaltningen og sekretær 1872. Avskjed 31. januar 1876.

Ingstad, Carl Ludvig Christopher, byråsjef. Sekretær 1. februar 1876.


Skillet mellom Frederik Stangs og Christian Selmers ministerium fant sted ved utnevnelsen av statsråd Christian Selmer som statsminister, i statsråd 11. oktober 1880.

 

Til toppen