Frederik Stangs ministerium

17. desember 1861–11. oktober 1880

Skiftet mellom Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet og Frederik Stangs ministerium, fant sted ved utnevnelsen av statsråd Frederik Stang som førstestatsråd, i statsråd 17. desember 1861.

21. juli 1873 ble førstestatsråd Stang utnevnt til statsminister og sjef for den norske regjering. Det norske statsministerembetet i Stockholm fikk rang etter det nye statsministerembetet i Christiania (Oslo). I perioden 1873-1905 hadde Norge dermed to statsministre, med den ledende av de to i Christiania.

Skiftet mellom Frederik Stangs ministerium og Christian Selmers ministerium fant sted ved utnevnelsen av statsråd Christian Selmer som statsminister, i statsråd 11. oktober 1880.

Mer om Statsrådet under personalunionen med Sverige 1814-1905.

Statsrådssekretær i denne perioden:

I Christiania
Statssekretær Jacob Worm Skjelderup, til 2. september 1863
Statssekretær Jacob Aall d.y., 24. oktober 1863-13. juni 1879
Statssekretær Halfdan Lehmann, fra 18. oktober 1879

I Stockholm
Ekspedisjonssekretær Johan Frederik Monrad, til 1. februar 1877
Ekspedisjonssekretær Hans Schlytter, fra 26. mai 1877

Om regjeringen

Statsminister:
Georg Christian Sibbern (1861–1871)
Otto Richard Kierulf (1871–1873)
Frederik Stang (1873–1880)

Regjeringspolitikere