Forsiden

Ole Andreas Bachke

Tidligere roller:

Revisjonsminister og konstituert statsminister

Revisjonsdepartementet - Christian Selmers ministerium

11.03.1884–29.03.1884

Revisjonsminister

Revisjonsdepartementet - Christian Selmers ministerium

15.09.1882–29.03.1884

Justisminister

Justis- og politidepartementet - Christian Selmers ministerium

15.11.1881–15.09.1882

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Christian Selmers ministerium

11.10.1880–15.11.1881

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Frederik Stangs ministerium

15.09.1880–11.10.1880

Justisminister

Justis- og politidepartementet - Frederik Stangs ministerium

13.10.1879–15.09.1880