Christian Selmers ministerium

11. oktober 1880–3. april 1884

Antall regjeringsmedlemmer:

11.10.1880 10
03.04.1884 10

 

Statsministre
Selmer, Christian August, konstituert statsminister. Statsminister. Avskjed 11. mars 1884.

Bachke, Ole Andreas, statsråd. Konstituert statsminister 11.mars 1884. Avskjed 29. mars 1884.

Rye, Niels Mathias, konstituert statsråd. Konstituert statsminister 29.mars 1884.

Kierulf, Otto Richard, statsminister i Stockholm. Statsminister i Stockholm. Norsk statsminister i interimsregjeringen i Stockholm 16.-26. september 1881. Avskjed 21. mars 1884.

Haffner, Wolfgang Wenzel, konstituert statsråd. Konstituert statsminister i Stockholm 21. mars 1884.


Statsråder
Helliesen, Henrik Laurentius
, statsråd og sjef for Finansdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1883, sjef for Kirkedepartementet 21. mars 1884. Avskjed 26. mars 1884.

Vogt, Niels Petersen, statsråd og sjef for Indredepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1882, sjef for Indredepartementet september 1883. Avskjed 21. mars 1884.

Johansen, Jacob Lerche, statsråd og sjef for Marinedepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm november 1881, sjef for Marinedepartementet september 1882, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 21. mars 1884.

Holmboe, Jens, statsråd uten portefølje. Sjef for Kirkedepartementet november 1880. Medlem av interimsregjeringen i Stockholm 16.-26. september 1881, sjef for Kirkedepartementet 26. september 1881, uten portefølje oktober 1881, sjef for Marinedepartementet november 1881, sjef for Justisdepartementet september 1882, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1883. Avskjed 26. mars 1884.

Nissen, Rasmus Tønder, statsråd og sjef for Kirkedepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm november 1880, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 16.-26. september 1881, sjef for Kirkedepartementet oktober 1881. I embetet til sin død 19. januar 1882.

Munthe, Adolph Frederik, statsråd og sjef for Armédepartementet. Medlem av interimsregjeringen i Stockholm 16.-26. september 1881, sjef for Armédepartementet 26. september 1881. Avskjed 19. mars 1884.

Jensen, Christian, statsråd og sjef for Revisjonsdepartementet og Justisdepartementet. Sjef for Justisdepartementet 22. desember 1880, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1881, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 16.-26. september 1881, sjef for Indredepartementet september 1882, sjef for Justisdepartementet september 1883. Avskjed 26. mars 1884.

Bachke, Ole Andreas, statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Justisdepartementet november 1881, sjef for Revisjonsdepartementet september 1882, også konstituert statsminister 11. mars 1884.

Schweigaard, Christian Homann, høyesterettsadvokat. Statsråd 22. desember 1880, sjef for Revisjonsdepartementet. Medlem av interimsregjeringen i Stockholm 16.-26. september 1881, sjef for Revisjonsdepartementet 26. september 1881, sjef også for Justisdepartementet 26. september-november 1881, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1882, sjef for Finansdepartementet september 1883, sjef også for Justisdepartementet 26. mars 1884.

Wergeland, Harald Nicolai Storm, tidligere statsråd. Statsråd 16. september 1881, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 16.-26. september 1881.

Haffner, Wolfgang Wenzel, tidligere statsråd. Statsråd 16. september 1881, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 16.-26. september 1881.

Essendrop, Carl Peter Parelius, tidligere statsråd. Statsråd 16. september 1881, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 16.-26. september 1881.

Bull, Anders Sandøe Ørsted, tidligere statsråd. Statsråd 16. september 1881, tilforordnet sjef for Armédepartementet 16.-26. september 1881.

Platou, Frederik Christian Stoud, tidligere statsråd. Statsråd 16. september 1881, tilforordnet sjef for Justisdepartementet og Revisjonsdepartementet 16.-26. september 1881.

Collett, Johan Christian, tidligere statsråd. Statsråd 16. september 1881, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 16.-26. september 1881.

Lehmann, Halfdan, statssekretær. Statsråd 16. september 1881, tilforordnet sjef for Kirkedepartementet 16.-26. september 1881.

Hertzberg, Nils Christian Egede, ekspedisjonssjef. Statsråd 30. januar 1882, sjef for Kirkedepartementet. Medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm 26. mars 1884.

Haffner, Wolfgang Wenzel, tidligere statsråd. Konstituert statsråd 19. mars 1884, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Konstituert statsminister i Stockholm 21. mars 1884.

Bull, Anders Sandøe Ørsted, tidligere statsråd. Konstituert statsråd 19. mars 1884, sjef for Armédepartementet.

Collett, Johan Christian, tidligere statsråd. Konstituert statsråd 26. mars 1884, sjef for Revisjonsdepartementet.

Lehmann, Halfdan, statssekretær. Konstituert statsråd 21. mars 1884, sjef for Marinedepartementet. Konstituert sjef for Kirkedepartementet 29. mars 1884.

Rye, Niels Mathias, stiftsamtmann. Konstituert statsråd 21. mars 1884, sjef for Indredepartementet. Også konstituert statsminister 29. mars 1884.

Nielsen, Carsten Tank, telegrafdirektør. Konstituert statsråd 29. mars 1884, sjef for Marinedepartementet.


Statsrådsbevegelser i Christian Selmers ministerium 1880-1884
:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1880      
xx.11.1880 Stockholm   Rasmus T. Nissen
xx.11.1880 Kirke- og
undervisning
Rasmus T. Nissen Jens Holmboe
22.12.1880 Revisjon Christian Jensen ChristianSchweigaard
- inn i regjering
1881 Departement Ut av departement Inn i departement
16.09.1881 Kirke- og
undervisning
Jens Holmboe Halfan Lehman
- inn i regjering,
konstituert
16.09.1881 Justis Christian Jensen Frederik S. Platou
- inn i regjering,
konstituert
16.09.1881 Armé Adolph Fr. Munthe Anders Ø. Bull
- inn i regjering,
konstituert
16.09.1881 Revisjon Christian Schweigaard Frederik S. Platou
- inn i regjering,
konstituert
16.09.1881 Stockholm Ole A. Bachke
- permisjon
Jens Holmboe
16.09.1881 Stockholm   Adolph Fr. Munthe
26.09.1881 Stockholm Jens Holmboe  
26.09.1881 Stockholm Adolph Fr. Munthe  
26.09.1881 Kirke- og
undervisning
Halfdan Lehman
- konstituert,
ut av regjering
Jens Holmboe
26.09.1881 Justis Frederik S. Platou
- konstituert,
ut av regjering
Christian Schweigaard
26.09.1881 Armé Anders Ø. Bull
- konstituert,
ut av regjering
Adolph Fr. Munthe
26.09.1881 Revisjon Frederik S. Platou
- konstituert,
ut av regjering
Christian Schweigaard
xx.09.1881 Stockholm   Christian Jensen
xx.10.1881 Kirke- og
undervisning
Jens Holmboe Rasmus T. Nissen
xx.10.1881 Stockholm Rasmus T. Nissen  
xx.11.1881 Marine
og post
Jacob L. Johansen Jens Holmboe
xx.11.1881 Stockholm   Jacob L. Johansen
xx.11.1881 Justis Christian Schweigaard Ole A. Bachke
1882 Departement Ut av departement Inn i departement
19.01.1882 Kirke- og
undervisning
Rasmus T. Nissen
- død
 
30.01.1882 Kirke- og
undervisning
  Niels E. Hertzberg
- inn i regjering
xx.09.1882 Stockholm Christian Jensen Christian Schweigaard
xx.09.1882 Stockholm Jacob L. Johansen Niels P. Vogt
xx.09.1882 Indre Niels P. Vogt Christian Jensen
xx.09.1882 Marine
og post
Jens Holmboe Jacob L. Johansen
xx.09.1882 Justis Ole B. Bachke Jens Holmboe
xx.09.1882 Revisjon Christian Schweigaard Ole A. Bachke
1883 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.09.1883 Stockholm Christian Schweigaard Henrik L. Helliesen
xx.09.1883 Stockholm Niels P. Vogt Jens Holmboe
xx.09.1883 Finans Henrik L. Helliesen Christian Schweigaard
xx.09.1883 Indre Christian Jensen Niels P. Vogt
xx.09.1883 Justis Jens Holmboe Christian Jensen
1884 Departement Ut av departement Inn i departement
11.03.1884 Statsminister Christian A. Selmer
- ut av regjering
Ole A. Bachke
- konstituert
11.03.1884 Revisjon Ole A. Bachke Johan Chr. Collett
- inn i regjering,
konstituert
19.03.1884 Stockholm Henrik L. Helliesen Wolfgang W. Haffner
- inn i regjering,
konstituert
19.03.1884 Armé Adolph Fr. Munthe Anders Ø. Bull
- inn i regjering,
konstituert
21.03.1884 Statsminister
i Stockholm
Richard Kierulf
- ut av regjering
Wolfgang W. Haffner
- konstituert
21.03.1844 Stockholm Wolfgang W. Haffner
- konstituert
Jacob L. Johansen
21.03.1844 Kirke- og
undervisning
Niels E. Hertzberg Henrik L. Helliesen
21.03.1884 Indre Niels P. Vogt
- ut av regjering
Niels M. Rye
- inn i regjering,
konstituert
21.03.1884 Marine
og post
Jacob L. Johansen Halfdan Lehman
- inn i regjering,
konstituert
26.03.1884 Stockholm Jens Holmboe
- ut av regjering
Niels E. Hertzberg
29.03.1884 Justis Christian Jensen
- ut av regjering
Christian Schweigaard
29.03.1884 Statsminister Ole A. Bachke
- konstituert,
ut av regjering
Niels M. Rye
- konstituert
29.03.1884 Kirke- og
undervisning
Henrik L. Helliesen
- ut av regjering
Halfdan Lehman
- konstituert
29.03.1884 Marine
og post
Halfdan Lehman
- konstituert
Carsten Tank Nielsen
- inn i regjering,
konstituert


Statssekretær
Lehmann, Halfdan
, statssekretær. Konstituert 16.-26. september 1881, tilforordnet sjef for Kirkedepartementet. Konstituert statsråd 21. mars 1884, sjef for Marinedepartementet.


Ekspedisjonssekretær i Stockholm
Schlytter, Hans
, ekspedisjonssekretær.


Sekretær hos den norske regjerings formann
Ingstad, Carl Ludvig Christopher
, sekretær.


Mellom 11. og 26. mars 1884 ble seks av medlemmene i Christian Selmers ministerium fradømt sine embeter ved riksrett, fordi de hadde frarådet kong Oscar II å sanksjonere Stortingets vedtak om at statsrådene skulle ha adgang til Stortingets møter. Statsrådene Jacob Lerche Johansen, Christian H. Schweigaard og Nils Chr. Egede Hertzberg ble ikke dømt. I statsråd 3. april 1884 ble Schweigaard/Løvenskiold-ministeriet (Aprilministeriet) utnevnt, med virkning fra 3. april 1884. Schweigaard/Løvenskiold-ministeriet hadde navn etter statsminister Christian H. Schweigaard og den norske statsministeren i Stockholm, Carl Otto Løvenskiold.

 

Til toppen