Johan Christian Collett

Tidligere roller:

Konstituert revisjonsminister

Revisjonsdepartementet - Christian Selmers ministerium

26.03.1884–03.04.1884

Konstituert statsråd i interimsregjeringen

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm 1881

16.09.1881–26.09.1881

Konstituert statsråd i interimsregjeringen

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Christian Selmers ministerium

16.09.1881–26.09.1881

Konstituert indreminister

Indredepartementet - Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet

12.08.1861–25.08.1861

Konstituert indreminister i Christiania under interimsregjeringen 12.08.1861-25.08.1861.