Harald Nicolai Storm Wergeland

Tidligere roller:

Konstituert statsråd i interimsregjeringen 1881

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm 1881

16.09.1881–26.09.1881

Konstituert statsråd i interimsregjeringen 1881

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Christian Selmers ministerium

16.09.1881–26.09.1881

Konstituert statsråd i interimsregjeringen juli 1875

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm juli 1875

06.07.1875–21.07.1875

Konstituert statsråd i interimsregjeringen juli 1875

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Frederik Stangs ministerium

06.07.1875–21.07.1875

Konstituert statsråd i interimsregjeringen mai-juni 1875

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm mai-juni 1875

26.05.1875–05.06.1875

Konstituert statsråd i interimsregjeringen mai-juni 1875

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Frederik Stangs ministerium

26.05.1875–05.06.1875

Armeminister

Armedepartementet (av 1846) - Frederik Stangs ministerium

15.07.1867–03.04.1868

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Frederik Stangs ministerium

15.08.1866–15.07.1867

Armeminister

Armedepartementet (av 1846) - Frederik Stangs ministerium

01.10.1863–15.08.1866

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Frederik Stangs ministerium

22.10.1862–01.10.1863

Armeminister

Armedepartementet (av 1846) - Frederik Stangs ministerium

17.12.1861–22.10.1862

Armeminister og konstituert marineminister

Marinedepartementet (av 1846) - Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet

15.11.1860–02.10.1861

02.10.1861 ble Marinedepartementets navnet endret til Marine- og postdepartementet, fordi det fikk overført sakene fra det nedlagte Postdepartementet.

Armeminister

Armedepartementet (av 1846) - Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet

28.09.1860–17.12.1861

Konstituert armeminister

Armedepartementet (av 1846) - Vogt-ministeriet

14.09.1857–03.10.1857

Konstituert armeminister i Christiania under interimsregjeringen i Stockholm 14.09.1857-24.09.1857.