Interimsregjeringen i Stockholm mai-juni 1875

26. mai 1875–5. juni 1875

Interimsregjeringen besto av like mange norske og svenske statsråder, vanligvis ti fra hvert land. Den svenske og den norske statsministeren førte skiftevis forsetet; rekkefølgen dem imellom ble bestemt ved loddtrekning. Ved grunnlovsendring av 20. januar 1863 ble det bestemt at nærmeste arveberettigede prins skulle fungere som regent dersom han var myndig.

I periodene med interimsregjering ble det tilforordnet ytterligere norske statsråder både i Stockholm og i Christiania, de sistnevnte for å erstatte dem som reiste til Stockholm for å supplere statsrådsavdelingen der.

 

Statsminister
Kierulf, Otto Richard, statsminister.


Statsråder
Segelcke, Lorentz Henrik Müller
, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Holmboe, Jens, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Helliesen, Henrik Laurentius, statsråd.

Selmer, Christian August, statsråd.

Nissen, Rasmus Tønder, statsråd.


Tilforordnede statsråder
Manthey, August Christian
, tidligere statsråd.

Wergeland, Harald Nicolai Storm, tidligere statsråd.

Haffner, Wolfgang Wenzel, tidligere statsråd.

Folkestad, Halvor Olsen, biskop.


Tilforordnede statsråder i Christiania
Essendrop, Carl Peter Parelius
, tidligere statsråd. Sjef for Kirkedepartementet.

Bull, Anders Sandøe Ørsted, generalkrigskommissær. Sjef for Armédepartementet.

Platou, Frederik Christian Stoud, kst. generalauditør. Sjef for Revisjonsdepartementet.

 

Til toppen