Otto Richard Kierulf

Tidligere roller:

Norsk statsminister i interimsregjeringen 1881

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm 1881

16.09.1881–26.09.1881

Norsk statsminister i interimsregjeringen 1881

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Christian Selmers ministerium

16.09.1881–26.09.1881

Statsminister i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Christian Selmers ministerium

11.10.1880–21.03.1884

Embetet som Norges statsminister var plassert ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm fra desember 1814 til ansvaret i juli 1873 ble overført til et nytt statsministerembete i Kristiania. Fra da og fram til unionsoppløsningen i juni 1905 hadde statsministerembetet i Stockholm rang etter statsministerembetet i Kristiania.

Norsk statsminister i interimsregjeringen juli 1875

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm juli 1875

06.07.1875–21.07.1875

Norsk statsminister i interimsregjeringen juli 1875

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Frederik Stangs ministerium

06.07.1875–21.07.1875

Norsk statsminister i interimsregjeringen mai-juni 1875

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm mai-juni 1875

26.05.1875–05.06.1875

Norsk statsminister i interimsregjeringen mai-juni 1875

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Frederik Stangs ministerium

26.05.1875–05.06.1875

Statsminister i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Frederik Stangs ministerium

21.07.1873–11.10.1880

Statsminister

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Frederik Stangs ministerium

01.11.1871–21.07.1873

Embetet som Norges statsminister var plassert ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm fra desember 1814 til ansvaret i juli 1873 ble overført til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo). Hovedregelen fra da var at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Fra juli 1873 til unionsoppløsningen i juni 1905 hadde statsministerembetet i Stockholm rang etter statsministerembetet i Kristiania.