Historisk arkiv

Statsminister Christian Selmer

Kong Oscar IIs trontale 1884 og beretning om rikets tilstand 1883

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Oscar IIs trontale 1884 og beretning om rikets tilstand 1883.
Trontalen holdt av Kongen, som erklærte det 33. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsminister Christian Selmer.
Stortinget, 2. februar 1884.

Kilde: www.stortinget.no