Jacob jr. Aall

Tidligere roller:

Konstituert revisjonsminister

Revisjonsdepartementet - Frederik Stangs ministerium

21.07.1875–13.06.1879

I embetet til sin død 13.06.1879.

Konstituert finansminister

Finans- og tolldepartementet - Frederik Stangs ministerium

06.07.1875–21.07.1875

Konstituert finansminister i Kristiania under interimsregjeringen i Stockholm 06.07.1875-21.07.1875.

Konstituert revisjonsminister

Revisjonsdepartementet - Frederik Stangs ministerium

05.06.1875–06.07.1875

Konstituert finansminister

Finans- og tolldepartementet - Frederik Stangs ministerium

26.05.1875–05.06.1875

Konstituert finansminister i Kristiania under interimsregjeringen i Stockholm 26.05.1875-05.06.1875.

Konstituert revisjonsminister og konstituert justisminister

Justis- og politidepartementet - Frederik Stangs ministerium

08.01.1874–15.05.1874

Konstituert revisjonsminister

Revisjonsdepartementet - Frederik Stangs ministerium

06.08.1873–26.05.1875