1. Departement (finanssaker) (1814–1814)

1. Departement (finanssaker) ble opprettet 2. mars 1814. Det var et av de fem første departementene i Christiania (Oslo) etter oppløsningen av det dansk-norske rike 14. januar 1814.

30. november 1814 fikk 1. Departement (finanssaker) navnet endret til 5. Departement (finans-, handels- og tollsaker). Sakene fra det nedlagte 4. Departement (handels- og tollsaker) ble overført.

Regjeringspolitikere