2. Departement (innenrikssaker) (1814–1814)

2. Departement (innenrikssaker) ble opprettet 2. mars 1814. Det var et av de fem første departementene i Christiania (Oslo) etter oppløsningen av det dansk-norske rike 14. januar 1814.

30. november 1814 fikk 2. Departementet (innenrikssaker) navnet endret til 4. Departement (innenrikssaker). Sakene fra det nedlagte 5. Departement (økonomiske saker) ble overført.

Regjeringspolitikere