6. Departement (militære saker) (1814–1815)

6. Departement (militære saker) ble opprettet 30. november 1814. Det overtok forsvarssakene etter Kommissariatskollegiet og Kommissariatskommisjonen som var opprettet 2. mars 1814, og Sjøkrigskommissariatet som var opprettet 12. april 1814.

31. mars 1815 fikk 6. Departement (militære saker) navnet endret til 6. Departement (armesaker). Marinesakene ble overført til det nyopprettede 7. Departement (marinesaker).

Regjeringspolitikere