Historisk arkiv

Kong Carl XIV Johans tale ved Stortingets avslutning 1830

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Carl XIV Johans tale ved Stortingets avslutning 1830.
Opplest av førstestatsråd Jonas Collett, som på Kongens vegne erklærte det 6. ordentlige Storting for hevet.
Stortinget, 18. september 1830.

Kilde: www.stortinget.no