Forsiden

Mathias Sommerhielm

Tidligere roller:

Statsminister - permisjon

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Det første Wedel-ministeriet

15.06.1827–15.11.1827

I embetet til sin død 15.11.1827.

Statsminister

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Det første Wedel-ministeriet

01.07.1822–15.11.1827

Embetet som Norges statsminister var plassert ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm fra desember 1814 til ansvaret i juli 1873 ble overført til et nytt statsministerembete i Kristiania. Fra da og fram til unionsoppløsningen i juni 1905 hadde statsministerembetet i Stockholm rang etter statsministerembetet i Kristiania.

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Det første Wedel-ministeriet

15.08.1821–01.07.1822

Marineminister og førstestatsråd

Marinedepartementet (av 1819) - Det første Wedel-ministeriet

15.09.1820–15.08.1821

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Det første Wedel-ministeriet

15.05.1819–15.09.1820

Armeminister og førstestatsråd

Armedepartementet (av 1819) - Det første Wedel-ministeriet

01.01.1819–15.05.1819

Armeminister og førstestatsråd

6. Departement (armesaker) - Det første Wedel-ministeriet

15.10.1818–01.01.1819

01.01.1819 fikk 6. Departement (armesaker) navnet endret til Armedepartementet (Departementet for landmilitæretaten).

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Det første Wedel-ministeriet

15.05.1817–15.10.1818

Justisminister og førstestatsråd

2. Departement (justissaker) - Det første Wedel-ministeriet

15.06.1816–15.05.1817

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Det første Wedel-ministeriet

15.06.1815–15.06.1816

Justisminister - også førstestatsråd fra 31.01.1815

2. Departement (justissaker) - Det første Wedel-ministeriet

30.11.1814–15.06.1815

Justisminister

3. Departement (justissaker) - Det første Wedel-ministeriet

27.11.1814–30.11.1814

Justisminister

3. Departement (justissaker) - Regjeringsrådet/Statsrådet 1814

02.03.1814–27.11.1814

02.03.1814 ble 3. Departement (justissaker) opprettet. I perioden 02.03.1814-19.05.1814 ble regjeringen betegnet som Regjeringsrådet og medlemmene som regjeringsråder. Fra 19.05.1814 ble regjeringen etter Riksforsamlingens beslutning betegnet som Statsrådet og medlemmene som statsråder. Sommerhielm ble stadfestet i embetet av kronprins Carl Johan 11.11.1814.